משתמש:קער אַ וועלט היינט!

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאזש - דא ניע חאטשעש!

..."מאזש - דא ניע חאטשעש" שפרושו - הנך יכול, אלא שאינך רוצה, ומשום שאינך רוצה - נדמה לך שאינך יכול... הנה על זה אומר הבעש"ט, שצריכים ללמוד מדבריו של הגוי, להבדיל, "מאזש דא ניע חאטשעש", היינו, שהקב"ה נותן כוחות לעשות את כל הדברים הטובים,

אלא, מכיוון שאינם רוצים לעשות, בגלל שמקשבים ליצה"ר, אזי נדמה שאין יכולים לעשות!

משיחת ט"ו תמוז תש"כ, בלתי מוגה
כתיק לאברהם פריז.jpg
הרבי התוועדות.jpeg
ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין אַ גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו!


והוא, מה שטוען הרגורצ'ובי, הענין בנית בית המקדש וחורבן בית המקדש, שחורבן בית המקדש הוא דבר הנמשך. היינו שאין הפירוש בזה, שבית המקדש נחרב לפני בערך אלפיים שנה, ומאז יש אבלות ישרה, שלכן כשמגיע תשעה באב ושלושת השבועות וכיוצא בזה, וכן בכל יום אומרים "ותחזינה עינינו", ומתפללים על הגאולה וכו', היינו שזהו דבר שאירע לפני למעלה מאלף תשע מאות שנה-
אומר על כך [הרוגורצ'ובי]: לא! חורבן בית המקדש הוא בכל יום ויום, ובמילא מובן מזה כיצד צריכה להיות הצעקה "עד מתי" בכל יום ויום!
והוא אומר, שזה ירושלמי מפורש. איתא בירושלמי, שכל מי שלא נבנה בית המקדש בזמנו כאילו חרב בית המקדש בזמנו"!
אומנם עברו כבר אלף תשע מאות שנה, ועוד שנים לאחרי זה. אבל היות שהיום הוא ח' בכסלו ה'תשפ"א, ונמצאים כבר לאחר תפלת מעריב, ולא נבנה בית המקדש – צריכים לדעת, שצריכה להיות הצעקה על הגאולה כאילו חרב בח' בכסלו ה'תשפ"א!
והיות שיהודים צעקו אתמול עד מתי, ושלשום צעקו "עד מתי" וכל הימים שלפני זה צעקו "עד מתי", ואחר כך רחמנא ליצלן "חרב בית המקדש" היום בבוקר או היום בצהרים – מובן מזה כיצד צריכה להיות הצעקה עד מת כעת!
וכאמור – אין זה ענין של "פשט'ל". אלא זו הלכה בתורה. שבתורה כתוב "מי שלא נבנה בית המקדש בימיו" כאילו כך וכך;
נצייר לעצמנו, כאשר נשרף בית המקדש ועומד לו שם יהודי שהוא יהודי קשה, ויהודי מאובןהארטער איד, א שטיינערנער איד), עם "לב האבן", ורואה כיצד נחרב בית המקדש בימיו – הרי היה הופך עולם (געקערט א וועלט)!
אומרת תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיים: קער אַ וועלט היינט!!!

ערכים שיצרתי:תמונות וציורי רבותינו נשיאנו (בהרצה)