פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

קודש לנשיא הדור!

הצטרף ב־30 במרץ 2020

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


תיבות משתמש
60px משתמש זה מאמין ובטוח שביום ט"ו בתמוז ה'תש"ף הרבי מלך המשיח שליט"א מתגלה!
60px ‎על חליפתו של משתמש זה מתנוסס דגלון‎.
60px דער באַניצער פאַרשטייט דעם רבי'נס שפראַך
60px משתמש זה אוהב במיוחד ללמוד מתורת הגאולה
60px משתמש זה אוהב להתוועד על כל עניין, בכל מקום ובכל זמן.
60px זה הבית שלי ולא אחר!


שיא השיאים אשר לנשמהעריכה

  וואס דער איד איז מסכים . .

אז ניט נאר "הגיע זמן גאולתכם",

נאר ס'איז שוין דא די גאולה בפשטות[דרושה הבהרה].

 
– כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שיחת כ"ח סיוון תנש"א - ע"פ סרט ההקלטה