פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

חבר

הצטרף ב־7 בפברואר 2016
ב"ה כ"ב באב ה'תשע"ט יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


שלום אני שלמה חיים שבודאי זכור לותיקים.
כיום אני משתמש בשם חבר כדי לבטא את האהבת ישראל שטמונה בכל אחד ואחד.
המוטו שלי הוא ש"הנה הנה משיח בא".
חבדבישראל.jpg
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

להשוואה המיוחדת לחצו כאןעד מתי

עד מתי הינו הביטוי לזעקת עם ישראל הסובל במשך שנות הגלות המרה, ושואל ומתחנן "עד מתי" לגלות - מתי כבר תבוא הגאולה האמיתית והשלימה.

הרבי האריך רבות בשיחותיו הקדושות על מעלת הבקשה והדרישה מהקדוש ברוך הוא "עד מתי", ופעמים רבות עודד שירת והכרזת "עד מתי".

צמד המילים מופיע במקורות פעמים רבות כזעקה על המצב הנוכחי הקשה והבקשה לקץ הרע ובוא הגאולה, אחד המוקורת המובאים בשיחות הרבי הינו הפסוק בזכריה:

י.png עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת זה שבעים שנה י.png
– זכריה, א, יב.

הקב"ה חפץ ורוצה שעם ישראל ידרוש ויבקש את הגאולה. אין זו חלילה חוצפה לדרוש מה' שיחיש את הקץ - מכיוון שזו לא שאלה על דרכי ה' אלא שאלה ובקשה. יתירה מזו מדגיש הרבי שבקשה זו נכללת במצוות עשה שמצווה האדם לבקש את צרכיו כל יום בכל תפילה. ואכן, שישה ברכות מתוך תפילת השמונה עשרה מכוונים לבקשה על הגאולה, כשהבולטת ביניהם היא ברכת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח". זעקת עד מתי הינה בעצם תרגום של ברכה זו לשפתינו, ואותה עלינו לזעוק מפנימיות הלב.

ביטויים נדירים אמר הרבי על זעקת "עד מתי". בהזדמנות אחת אמר הרבי שזה הדבר היחיד שמעכב את הגאולה הוא - שיהודים יתבעו מה' את הגאולה, אבל על הבקשה לנבוע מפנימיות הרצון, ואז "דברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב". "הדבר היחיד שמעכב עדיין את הגאולה הוא — הצורך שכל בנ"י יבקשו וידרשו ויתבעו מהקב"ה להביא את הגאולה האמיתיח והשלימה. ופשוט, שדרישה ותביעה זו צריכה להיות באמיתיות, ולא באופן של העמדת פנים וכו'... היינו, שענין זה צריך להיות נוגע לו באמת, ואז גם הדרישה והתביעה היא באמיתיות".
<htmltag tagname="video" width="256" height="256" src="http://chabadpedia.co.il/images/3/3e/%D7%98%27%27%D7%95_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A0%27%27%D7%90.mp4" type="{{{סוג}}}" controls />
וידאו: הרבי מעודד שירת 'יחי', ט"ו אייר תנש"א

בדבר מלכות של פרשת משפטים הרבי מה"מ שליט"א מגלה לנו שמלך המשיח כבר מתחיל לפעול בעולם!תבניות משתמש
ספר תורה של משיח.jpg משתמש זה מאמין ובטוח שביום כ"ב באב ה'תשע"ט הרבי מלך המשיח שליט"א מתגלה!
בית המקדש 2.jpg משתמש זה מייחל לבניין בית המקדש וגאולת עם ישראל
דגל 2.jpg משתמש זה מפרסם בגאון את בשורת הגאולה והגואל
אחדות.png משתמש זה שואף לאחדות
ספר התורה לילדי ישראל.jpg משתמש זה רושם ילדים בספר התורה לילדי ישראל
דבר מלכות.jpg משתמש זה מקפיד על לימוד הדבר מלכות השבועי
ארמון.jpg משתמש זה ישמח לשמוע על חנוכת הארמון למלך המשיח
אוהל הבעל שם טוב.jpg משתמש זה הוא בעל ידע בהיסטוריה חסידית
ישראל.jpg משתמש זה אינו מקבל כאמת מוחלטת את הדיעה הרווחת כאילו הרבי הוא מתנגד חריף לציונות. זאת מלבד רעיון האתחלתא דגאולה אליו הרבי התנגד בחריפות (אם כי בתשנ"ב ישנה משמעות מהרבי בדומה לרעיון זה).
Info home.jpg אתר הבית של משתמש זה הוא חב"ד אינפו
סמל חבדפדיה.png דף הבית שלי הוא האנציקלופדיה החב"דית - חב"דפדיה
להתרחב.jpg משתמש זה סובר כי חב"דפדיה גדושה בערכים חסידיים, אישים וכו'... וצריכה לעשות 'ופרצת' ולגלות את האלוקות שבעולם

משתמש זה פועל בנושא במרץ רב.

סמל חבדפדיה.png משתמש זה יצר 3 ערכים, ואם מוסיפים את שלמה חיים אז יוצא שמשתמש זה הוסיף 18 ערכים למען חב"דפדיה
600px-Smiley.svg.png משתמש זה ידידותי לסביבה ונוהג לקבל את פניהם של חדשים
אוהב תיבות.png משתמש זה מחבב תיבות משתמש