פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

הוגה בתורה

הצטרף ב־28 בדצמבר 2012

הוגה בתורהעריכה

אחד מסימני המלך המשיח, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו.

בשיחת ש"פ כי תשא תשמ"א מספר כ"ק אדמו"ר שליט"א אשר נכנס אליו אחד ליחידות וסיפר לו שהמלמד שלו אמר לו בחיידר שילמד טוב ויהגה בתורה, כיון שהמלך המשיח אינו יודע שהוא המשיח עד שהקב"ה שולח אותו לגאול את עם ישראל, ולכן עם ישקוד בלימודו, אולי יזכה להיות מלך המשיח.


משיח לא יהי' מוכן לשמוע שום "קונצים", אלא ידרוש חשבון - "אלה פקודי המשכן": תרשום בפתק כמה חסידים עשית - כל כמה יהודים פעלת שיהיו חסידים של הרבי! (משיחת ש"פ פקודי תשכ"ז)

תיבות משתמש
  משתמש זה מאמין ובטוח שביום י"ח בתמוז ה'תש"ף הרבי מלך המשיח שליט"א מתגלה!
  משתמש זה מפרסם בגאון את בשורת הגאולה והגואל
  משתמש זה אוהב במיוחד ללמוד מתורת הגאולה
  דער באַניצער פאַרשטייט דעם רבי'נס שפראַך
  משתמש זה לומד בישיבת תומכי תמימים המרכזית - 770
  משתמש זה אוהב להתוועד על כל עניין, בכל מקום ובכל זמן.
  משתמש זה ישמח לשמוע על חנוכת הארמון למלך המשיח
  משתמש זה אוהב במיוחד ללמוד את תורת החסידות
  משתמש זה יוצא מדי שבוע למבצע תפילין ובכך מכין את העולם לגאולה
  משתמש זה מייחל לבניין בית המקדש וגאולת עם ישראל
  משתמש זה אוהב במיוחד ללמוד את תורת הנגלה

ערכים שיצרתיעריכה

תודותעריכה

דרוש עריכהעריכה

למרות שאת רובם של הערכים כאן, לא ערכתי באופן יסודי, ובזה תודתי נתונה לעורכים שליט"א, בכל מקרה, אלו הם הערכים בהם עסקתי, ואותם העליתי לאוויר.


פעילות משתמש זה מוקדשת לזירוז התגלותו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח תיכף ומי"ד ממ"ש, עוד בשנה זו - שנת תה שנת גאולה עכשיו, שכבר נראים כעת סימני הגאולה, ותיכף ומי"ד ממ"ש "הנה זה משיח בא, אט אט אט קומט משיח, ער איז שוין דא!".