פתיחת התפריט הראשי

תולדות חייםעריכה

נולד בצפת בל' אדר ראשון תשל"ג לאביו ר' זלמן אליהו הנדל ולאמו מרת רחל, ולמד בתלמוד תורה חב"ד המקומי, בישיבה הקטנה בצפת ובתומכי תמימים קריית גת גדולה. בשנת תשנ"ב למד בקבוצה בישיבת תומכי תמימים המרכזית, בשנת תשנ"ו נשא את מרת הניה לאה גינזבורג, בתו של הרב יצחק פייביש גינזבורג.

כיום הוא מתגורר בשכונת קראון הייטס, ופועל בעסקנות ציבורית, ובפרט בעניני גאולה ומשיח.

מכון להפצת בשורת תורת הגאולהעריכה

בשנת תשנ"ב פתח הרב הנדל יחד עם ר' יהודה לייב דונין "מכון להפצת בשורת תורת הגאולה", במסגרתו הוציאו לאור את הספר פניני גאולה, הספר והוא יגאלנו וקונטרסים שונים בענייני גאולה ומשיח.

כמו כן ארגן המכון "מעגל לימוד עולמי" בענייני גאולה ומשיח של תלמידי התמימים בעולם כולו, כך שבמשך עשרים וארבע שעות רצופות התקיימו שיעורי וסדרי גאולה ומשיח ללא הפסקה, על פי חלוקה מראש בין ישיבות תומכי תמימים ברחבי תבל. על מעגל זה זכו לקבל את מענה קדשו של הרבי.

נס תחיית המתיםעריכה

ביום טוב שני של סוכות תשנ"ג יצא הרבי בפתאומיות להתוועדות עם החסידים בזאל הגדול ב-770. בשל הפתאומיות נוצר לחץ גדול בשורות הראשונות שלפני בימת ההתוועדויות של הרבי, וכתוצאה מכך נפלו הנוכחים זה על זה, כשבלי לשים לב ובלי יכולת להיחלץ דרכו על בחורים שנפלו על הרצפה. הרב הענדל (אז הת' מענדי) היה בין אלו, וחברי הצלה קראון הייטס הוציאו אותו במאמצים עילאיים מתחת ערימות הקהל, ומשם פינו אותו באמבולנס לבית הרפואה.

על פי הערכת החובש באמבולנס - כבר לא היה בין החיים. אך בנס ממש, לאחר זעקתו של אחד הנוכחים לעבר הרבי "רבי! הוא מת!", ומבט חד שנעץ בו הרבי, החל להגיב לסביבה ותוך כמה ימים עמד על רגליו בריא ושלם.

עסקנות ציבוריתעריכה

מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיחעריכה

לאחר שהחלים כליל מהאירוע בחג הסוכות תשנ"ג, החליט להקדיש את חייו לפעולות כלל עולמיות להחשת וזירוז הגאולה.

בשנת תשנ"ו הקים את מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח, והוא עומד בראש הארגון, כאחראי בלעדי לפעולות הנעשות על ידו, ולגיוס המשאבים הנצרכים לפעולותיו.

שנים רבות היה עורך של שבועון בית משיח, ושל הוצאות לאור שונות שהופקו על ידי המרכז.

אש"ל הכנסת אורחיםעריכה

בשנת תשנ"ה חידש את פעילותו של ארגון אש"ל הכנסת אורחים שהקים הרב משה ירוסלבסקי, ביסס והרחיב את פעולותיו, ודאג לעידוד הנסיעה לרבי, ולהרחבת מקומות לינה שיקלטו את האורחים, והוצאה לאור של חוברות לימוד והדרכה לאורחים המגיעים לחודש תשרי אצל הרבי.

בשנת תשע"א חנך בית מלון לאורחים, בסמיכות ל-770.

מוסדות חינוךעריכה

פעולות נוספותעריכה

הרב הענדל עוסק גם בארגון 'כינוס השלוחים העולמי לקבלת פני משיח צדקנו' המתקיים מידי שנה ב-770 בסמיכות לראש חודש כסלו.

כמו כן נטל חלק בהקמת 'מקווה ישראל' הנחשב למקווה טהרה לגברים הגדול והמרכזי ביותר בקראון הייטס.

קישורים חיצונייםעריכה