פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הרב '''אפרים זלמן ראזאמנעראזומנע''' (או ראזומנעבערך [[תקנ"א]] - בערך [[תר"כ]]) היה מחסידי כ”ק אדמו”ר [[אדמו"ר הזקן ]] ורבה של [[ניקולייב]] במשך כיובל שנים.הרב ראזומנע נולד לאביו ר’ דובער וגדל בעיירה סמילא. לימים היה לתלמידו של הגאון הגדול רבי יעקב מסמילא שהיה בקשר עם אדמו”ר הזקן, ואף היתה ביניהם התכתבות הלכתית.
בחודש סיון תקס”ז, בגיל שש–עשרה, הי==תולדות חיים==הרב ראזומנע נולד לאביו ר' בין החסידים הרבים שהשתתפו דובער וגדל ב[[חתונה הגדולה בז’לוביןעיירה]] סמילא. לימים היה לתלמידו של נכדי הגאון הגדול רבי יעקב מסמילא שהיה בקשר עם [[אדמו"ר הזקן ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב. את אחד המאמרים שאמר אדמו”ר הזקן בשבת שבע ברכות (י”ד בסיון תקס”ז) על הפסוק “נשא את ראש בני גרשון” העלה על הכתב בשנת תק”ע]], בהיותו נער כבן תשע–עשרה שנים, והוסיף עליו שירים לכבוד אדמו”ר הזקן ובנו אדמו”ר האמצעיואף הייתה ביניהם התכתבות הלכתית.
בשנת תקע”א התמנה הרב ראזומנע לרבה ב[[חודש סיון]] [[תקס"ז]], בגיל שש עשרה, היה בין החסידים הרבים שהשתתפו ב[[החתונה הגדולה בז'לובין|חתונה הגדולה בז'לובין]] של נכדי [[ניקולייבאדמו"ר הזקן]] ורבי [[לוי יצחק מברדיטשוב]]. זאת לאחר פגישה אישית עם הצאר ניקולאי שהתרשם מאד מאישיותו ואף אמר עליו כי הוא “יהודי ראזומנע”את אחד המאמרים שאמר אדמו"ר הזקן ב[[שבת]] [[שבע ברכות]] (י"ד בסיון תקס"ז) על הפסוק "נשא את ראש בני גרשון" העלה על הכתב בשנת תק"ע, כלומרבהיותו נער כבן תשע עשרה שנים, יהודי נבון וחכם. הרב ראזומנע כיהן בעיר הן כרב הרוחני והן כרב מטעם השלטונותוהוסיף עליו שירים לכבוד אדמו"ר הזקן ובנו אדמו"ר האמצעי.
אין מידע רב על תקופת כהונתו כרבה בשנת [[תקע"א]] התמנה הרב ראזומנע לרבה של [[ניקולייב]]. זאת לאחר פגישה אישית עם הצאר ניקולאי שהתרשם מאד מאישיותו ואף אמר עליו כי הוא "יהודי ראזומנע", כלומר, אך שמו ושם בנו יהודי נבון וחכם. הרב משה שמואל מצויים מספר פעמים ב”פנקס חברא ש”ס” של ניקולייב ובו תיעוד על השנים תר”ה עד תרכ”אראזומנע כיהן בעיר הן כרב הרוחני והן כרב מטעם השלטונות.
אין מידע רב על תקופת כהונתו כרבה של ניקולייב, אך שמו ושם בנו הרב משה שמואל מצויים מספר פעמים ב"פנקס חברא ש"ס" של ניקולייב ובו תיעוד על השנים תר"ה עד תרכ"א. נפטר לערך בשנת תר”כ[[תר"כ]].
==ספרו הר אפרים==
כשלושים ושבע שנה לאחר פטירתו, בשנת תרנ”ז [[תרנ"ז]] הוציא בנו הרב משה שמואל ראזומנע את הספר "הר אפרים" ובו מאמר מיוחד על הרב שאול וואהל, אליו מתייחס המחבר, אמרות המחבר וכן מאמר החסידות של אדמו”ר אדמו"ר הזקן והשירים לכבוד אדמו”ר אדמו"ר הזקן ואדמו”ר ואדמו"ר האמצעי. ==מצאצאיו==בנו הרב משה שמואל היה מ"ץ בסווסטופול{{הערה|המליץ מס' 16, ח-כט [[ניסן]] תרכ"ד, 23 באפריל - 5 במאי 1864.}}.
==צאצאיו==
שניים מצאצאיו של הרב אפרים זלמן התפרסמו בשנים הבאות:
* הנכד ר’ ר' אפרים זלמן רזומני, בן בנו ר’ ר' חיים חייקל. נודע כחזן ומלחין אשר כבר בבחרותו נחשב לחזן גדול ומבטיח. במשך שנים רבות הופיע בכל רחבי אירופה. נפטר בשנת תרס”התרס"ה.*נין הרב ראזומנע, הוא מר יעקב גרושווסקי, עורך דין מפורסם וסופר 'המודיע' (שיצא לאור ב[[פולטבה]] שבאוקראינה). ==קישורים חיצוניים==*[[שניאור זלמן ברגר]], אך לחניו מושמעים עד היום הזה[http://beismoshiachmagazine.org/katavot/2013/12/23/194415949966.html שיר המעלות לאפרים], ב[[שבועון בית משיח]]* [http://www.shturem.net/index.php?section=blog_new&article_id=78&lang=Hebrew הרבי מו"ל את ספרו של זקינו] {{שטורעם}}
*נין הרב {{הערות שוליים}}{{מיון רגיל:ראזומנע, הוא מר יעקב גרושעווסקי, עורך דין מפורסם וסופר ‘המודיע’ (שיצא לאור באפרים}}[[פולטבהקטגוריה:חסידים מתקופת אדמו"ר הזקן]] שבאוקראינה).==מקורות ולקריאה נוספת==*[http[קטגוריה://beismoshiachmagazine.org/katavot/2013/12/23/194415949966.html שיר המעלות לאפריםחסידים מתקופת אדמו"ר האמצעי]]* [http[קטגוריה://www.shturem.net/index.php?section=blog_new&article_id=78&lang=Hebrew הרבי מוחסידים מתקופת אדמו"ל את ספרו של זקינור הצמח צדק]][[קטגוריה:חסידים רבני חב"ד מתקופת אדמו"ר הזקן|ראזאמנע אפרים זלמןהאמצעי]][[קטגוריה:רבני חב"ד בעבר|ראזאמנע אפרים זלמןמתקופת הצמח צדק]][[קטגוריה:אישים בניקולייב]]
1,342

עריכות