פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

לשכת אחורי בית הכפורת

לשכת אחורי בית הפרוכת היא לשכה שהיתה בצד מערב של העזרה.

מטרת הלשכה היתה, משום שהיה חלון קטן בכותל המערבי של קודש הקדשים שהיה פתוח ללשכה זו, והלשכה היתה פתוחה לעזרה כנגד החלון, כדי שיוכלו לשחוט אחורי בית הכפורת קדשים, אשר הדין בהם הוא שצריך לשוחטם "פתח אוהל מועד", דהיינו כנגד פתח העזרה.

מחוץ ללשכה זו היו שומרים בבית המקדש בלילות.