פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

כ"ט באייר

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

הערות שוליים

  1. לפי מגילת תענית פרק י"ג.
  2. לקוטי שיחות חלק כ"ג עמוד 250.


הפתגם היומי - כ"ט באייר - מלוח היום יום
מד לעומר

עלית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג' תפלות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל, ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רנה ותפלה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להושע בגשמיות וברוחניות.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ליום הבא