פתיחת התפריט הראשי

ימי חב"דעריכה

אירועיםעריכה

נולדועריכה


הפתגם היומי - כ"ה במנחם אב - מלוח היום יום
אדוני אבי מורי ורבי (הרבי הרש"ב) כותב באחד ממכתביו: שמעתי בשם כ"ק אבותינו הקדושים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע שגם על בת צריך לומר "לתורה (ולחופה ומעשים טובים)", על פי מה שאמרו רז"ל (ברכות יז. א): "נשי במאי זכיין? באיקרוי כו', ובאתנוי כו', ונטרין כו'".