פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

כ"ד בשבט

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - כ"ד בשבט - מלוח היום יום
"וירא העם וינועו", אז זיי האבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין "וינועו", עס איז געווארען א תנועת חיים (= כשהם ראו אלקות, כבר "וינעו", נהייתה תנועת חיים).

"אלו ידעתם - אמר אדמו"ר הצמח צדק - כחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים".