פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

כ"ב בתשרי

אירועים ביהדותעריכה

  • ב'תתקל"ז - סיום שבעת ימי החג שלאחר חנוכת בית המקדש הראשון עם שלמה המלך.
  • תקפ"ט - רבי אהרן הלוי הורביץ, מחבר ספר 'עבודת הלוי', נפטר.
  • תר"ט - רבי שרגא פייבל דנציגר מגריצא, אבי שושלת אלכסנדר, נפטר.
  • תרל"ג - רבי שלמה מסקלא, מחבר הספרים 'שו"ת בית שלמה' ו'ישרש יעקב', נפטר.
  • תשכ"ז - רבי משה יעקב רביקוב (הסנדלר), נפטר.
  • תשמ"ח - רבי דוד דיין, רבה של צפת, נפטר.
  • תשס"ג - רבי יוסף לייפר מנדבורנאפתח תקוה, נפטר.

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - כ"ב בתשרי - מלוח היום יום
מקדשים ואוכלים ושותים בסוכה בין בלילה בין ביום. הקפות בליל שמיני עצרת. הפטורה: "ויהי ככלות . . ולישראל עמו". אין אומרים ה"יהי רצון" ביציאה מן הסוכה.

שמיני עצרת וראש השנה משתווים בכמה עניני כוונות ויחודים עליונים, אלא שבראש השנה הם בענין העליה ובשמיני עצרת הם בענין ההמשכה. בראש השנה העבודה בתחנונים, בהכנעה ובמרירות עצומה, ובשמיני עצרת היא בקו השמחה.