פתיחת התפריט הראשי

הרב ישעיהו דנבורג, היה השוחט של העיירה החסידית שצדרין ובוגר ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש.

תולדות חיים

נולד בעיירה שצדרין, בשנת תרנ"ו, כבן שני לאביו ר' יהודה לייב דנבורג שהיה מצאצאיו של ר' מטות - מראשוני המתיישבים על אדמותיה של שצדרין בהוראת אדמו"ר הצמח צדק.

בשנת תרע"ב אחיו הגדול ר' יצחק מענדל דנבורג ואחיו הצעיר ר' ישראל דנבורג נסעו לקנדה לביקור אצל אחיו ונותרו שם, ואילו הוא שלמד באותה שעה בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, נשאר ברוסיה.

בהמשך הוסמך כשוחט וקיבל סמיכה להוראה מאביו של הרבי ר' לוי יצחק שניאורסון.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ברח לקרמנצ'וג שם הנפיק תעודה מזוייפת כאילו הוא עובד במפעלים של משפחת גוראריה ועל ידי כך נפטר מחובת הגיוס.

הוא נותר בקרמנצ'וג, ובשנת תרע"ה למד בחברותא עם גיסו של הרבי הרב שמריהו גוראריה שולחן ערוך יורה דעה.

בשנת תרע"ח הגיע אליו השמועה הרעה כי אביו נרצח על ידי פורעים והוא חזר לשצדרין כדי לסייע לפרנסת בני משפחתו והחל לעבד את השדות שבבעלות המשפחה.

בחודשי הסתיו של שנת תרע"ט כאשר היה לו פסק זמן מהעבודה בשדות, הוצע לו על ידי הרב משה אקסלרוד להגיע לז'לובין בה הוא מכהן כרב על מנת לשחוט עבור החסידים המתגוררים במקום, ולהחליף את השוחט המקומי שנפל למשכב, ובתקופת שהותו בעיירה השתדך עם מרת העניא, בתו של ר' יצחק נמנוב ואחותו של המשפיע ר' ניסן נמנוב.

לאחר החתונה, קבע את מגוריו בשצדרין, והתמנה לשוחט המקומי כמחליפו של השוחט הומשפיע ר' זלמן משה היצחקי.

כאשר החלה מלחמת העולם השניה ברח מקו החזית והתיישב בקהילה החסידית שהתרכזה בטשקנט, ונפטר שם בעקבות מחלה בעודו צעיר.

משפחתו

לקריאה נוספת

  • אלה תולדות פרץ, הוספות לפרק ג