יעקב קופיל ליפשיץ

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
וברכות לראש צדיק זה יעקב איש הביני' ברוח ופי שנים מגיד דבריו ליעקב חק לישראל להצדיק ולתרץ דברי האר"י ז"ל להבין אמרי בינה. ממנו יתד ממנו פנה. כפי אשר נשמע מפי דובר צדק ואמת, שבהיות כבוד הרב הקדוש המאיר לארץ ולדרים בדברי רוה"ק הבעש"ט ז"ל בק"ק הנ"ל, הובא לפניו מערכת המנורה הטהורה דברי נופת צופים, עליהו לתרופה מהחיבור הלז, הן 'מספר שערי גן' אשר נטע ב'עדן' מקדם השתלשלות העולמות, הן 'מסידור התפלה' אשר חיבר, וקרא בהם פה הקדוש הנ"ל שתים ושלש דלתות. וחיבקם ונישקם ולקח דברי קודש הנ"ל וישם מראשותיו שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה. שמורה בכל וערוכה

המקובל רבי יעקב קופיל ליפשיץ (?-ת"ק), היה מקובל שחי בעיר מזריץ' זמן קצר לפני תקופת הבעל שם טוב. ספריו מובאים פעמים רבות בתורת חסידות חב"ד.

תולדות חיים

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

ספריו

  • שערי גן עדן - ספר זה נתחבר על פי דרכו של מהר"י סרוג מתלמידי האריז"ל. כפי האמור בשער הספר, הספר הגיע לידו של הבעל שם טוב ששיבח מאוד את הספר. זו הסיבה שהספר התקבל מאוד בחצרות חסידויות רבות.
  • סידור רבי קאפיל סידור עם כוונות האר"י, סידור שהיוה בסיס לסידור הידוע "סידור רבי אשר". סידור זה מוזכר פעמים רבות מאוד בספרי חסידות, ואדמורי"ם רבים מקפידים להתפלל דווקא מתוך סידורו של רבי קאפיל.
  • פרוש על הזהר- מובא בסידורו, בחלק החגים,בסוף העיון על "מקראי קודש" "...כמו שהתבאר בחיבורי בפרוש על הזהר..."

קישורים חיצוניים


ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירהספר הזהרספר הקנה
מקובלים הראשונים: עבודת הקודשדרך אמונהספר החייטהריקאנטי
מקובלים האחרונים: שערי אורהגינת אגוזפרדס רימוניםמקדש מלך
קבלת האריז"ל: אוצרות חייםמבוא שעריםעץ חייםפרי עץ חייםשער הכוונותמשנת חסידיםיושר לבבבית אלקיםשער השמיםשבר יוסףמעין החכמהעמק המלךשומר אמוניםשערי גן עדןחמדת ימים