פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

יואל דיסקין

שער הספר 'אגרות קודש'

רבי יואל דיסקין נולד בשנת תרנ"ב לאביו ר' מנחם נחום, שהיה מלמד בבית רבי יצחק דובער שניאורסון (נכד אדמו"ר הצמח צדק).

בבחרותו למד רבי יואל בישיבה אשר בליאדי, ונסמך להוראה על ידי גדולי הרבנים אשר בסביבה ההיא. גם למד אצל רבי יצחק דובער שניאורסון, שסמכו, ומינה אותו לחוזר שלו (ראה: הרב יצחק אביגדור אורנשטיין,"תולדות המחבר ופעלו" בהקדמות לספר "משנת יואל", המתואר להלן).

בשנת תרע"ז הפך לחסיד אדמו"ר הרש"ב, ולאחר מכן של אדמו"ר הריי"צ. הוא התיישב לידם ברוסטוב, התחתן, ובשנת תרפ"א עלה לארץ הקודש, שם התיישב בירושלים ולמד בכולל צמח צדק (ירושלים).

בזמנו הפנוי חקר את תולדות החסידות, והוציא לאור מספר ספרים שונים.

נפטר בגיל צעיר בשנת תש"א.

ספריועריכה

  • משנת יואל - תולדותיו של אדמו"ר הזקן, מכתביו ומסמכים הקשורים אליו. נכתב על ידי הרב יואל דיסקין, נערך והוצא לאור (אחרי מות המחבר) על ידי הרב יצחק אביגדור אורנשטין. יצא בכ"ח תמוז תש"א בירושלים.
  • אגרות קודש - ליקוט מאגרות המגיד ממעזריטש ותלמידיו, בין השנים תקכ"א-תקמ"ח. יצא לאור בירושלים, תרצ"ג. רוב המכתבים שבספר הודפסו בספר "גנזי נסתרות" לחיים אליעזר ביכובסקי. במהדורה זו נוספו כמה מכתבים שלא נדפסו שם, רקע על בעלי המכתבים, השוואת המכתבים אל מקורות נוספים ועוד.

קישורים חיצוניםעריכה