פתיחת התפריט הראשי

הרב יהושע שניאור זלמן סרברנסקי (ח' טבת תרס"ד-ג' תמוז תנש"א), היה משלוחי רבותינו נשיאינו להפחת השממה היהודית באוסטרליה.

תולדות חייו

נולד בעיירה בראיהן בח' טבת תרס"ד לאביו הרב ואמו מרת נחמה. בשנת תרפ"ד נכנס ללמוד בסניף ישיבת תומכי תמימים חרקוב.

בעת לימודיו בישיבת תומכי תמימים, בשלהי שנת תרפ"ה נקרא לשרת לצבא הרוסי. בשמחת תורה של שנת תרפ"ו ביקש את ברכתו של אדמו"ר הריי"צ להיפטר מהצבא, וכמענה אמר לו הרבי שעליו להיות עבד השם, ואם יעשה כדבריו, יפטר מעול הצבא הרוסי.

בשנת תרפ"ז התמנה לשמש כחבר הצוות הרוחני של ישיבת תומכי תמימים חרקוב, ולאחר מכן בהגיעו לגיל חתונה נישא לאחותו של המשפיע החסידי הרב מנחם מענדל פוטרפס.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה, ברח לעומק רוסיה כמו חסידים רבים, והגיע לסמרקנד שם נכנס ללמוד בסניף הישיבה שהוקם על ידי החסידים.

יצא את שערי רוסיה בשנת תש"ז במסגרת 'הבריחה הגדולה'. בעת המבצע ההברחה, הועמד יחד עם ידידו יצחק גולדין בנקודות שונות בפולין אליהן הגיעו ה'עשאלונים' עם החסידים על מנת לדאוג לצרכיהם הבסיסים ולכוון אותם בהמשך דרכם אל מחנות המעבר השונים מחוץ לגבולותיה, על מנת להרחיקם מן הסכנה הרוסית. בשנת תש"ט נשלח על ידי אדמו"ר הריי"צ להפריח את השממה היהודית באוסטרליה.

במהלך פעילותו באוסטרליה זכה לקבל מענות והדרכות רבות מהרבי על כל צעד ושעל, ולאורך השנים הקים במדינה אימפריה יהודית של מוסדות תורה וחסד.

נפטר בג' תמוז תנש"א.

בשנת תשע"ב החל הסופר החסידי הרב אברהם רייניץ לפרסם בהמשכים בשבועון בית משיח פרקים מתולדות חייו ופעולותיו. נכון לשנת תשע"ד הסדרה כוללת כארבעים פרקים, והיא מתעתדת לכלול כעשרים נוספים.

משפחתו

לקריאה נוספת

  • יוסף אשכנזי, אוצר החסידים - אישיותם ומשנתם החסידית של משפיעי חב"ד ברחבי תבל, בהוצאת חזק, תשע"ד

קישורים חיצוניים