פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

י"ז בטבת

אירועים ביהדותעריכה

  • תקס"ה - רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא ומחבר ספר 'אהל יעקב', נפטר.
  • תר"י - רבי אריה לייבוש ליפשיץ מווישניץ, מחבר ספר 'אריה דבי עילאי', נפטר.
  • תר"פ - רבי אברהם הלל, ממנהגי יהדות בבל, נפטר.
  • תש"ל - רבי פנחס עפשטיין, ראב"ד העדה החרדית ומחבר הספרים 'אוריין תליתאי' 'מנחת ירושלים' ועוד, נפטר.
  • תשל"ה - רבי סלמן מוצפי, נפטר.

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

תשע"ז הרב מאיר צבי גרוזמן- מחשובי ראשי הישיבות בחב"ד, ונודע בתפקידו כראש ישיבת כפר חב"ד במשך קרוב ליובל שנים

הפתגם היומי - י"ז בטבת - מלוח היום יום
מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאבי אדמו"ר הטעם שהוא כדי שלא להוסיף חיות. פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, האב איך ניט האלט. והוא רק עד חצות לילה.

תרגום האידיש: המתמידים ששמונת השעות האלו נוגע להם בנפש, איני מחבב.