פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

י"א בתמוז

אירועים ביהדותעריכה

  • שמ"ה - רבי יצחק חיות, אב"ד פראג. מחבר הספרים 'פחד יצחק', 'שיח יצחק', נפטר.
  • תקצ"א - רבי צבי הירש סאפרין מזידיטשויב. מחבר ספר 'עטרת צבי', נפטר.
  • תש"א - רבי אלחנן בונם וסרמן, ראש ישיבת אוהל תורה ברנוביץ'. מחבר ספר 'קובץ שיעורים', נרצח עקד"ה.

ימי חב"דעריכה

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - י"א בתמוז - מלוח היום יום
בתניא דפוס זאלקווי שנת מבש"ר טו"ב, נדפסה אגרת התשובה מהדורא קמא, ולא נחלקה לפרקים, גם יש כמה שנוים בתוכן האגרת.