פתיחת התפריט הראשי

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

קישורים חיצונייםעריכה


הפתגם היומי - י"א בחשוון - מלוח היום יום
בתורה אור דיבור המתחיל פתח אליהו (פרשת וירא) בסעיף המתחיל "והנה הצמצום": "שבחינת עינים היא מקור בחינת כלים", צריך להיות "שהם בחינת עינים ומקור בחינת כלים". שם דיבור המתחיל "ארדה נא" בסעיף המתחיל "והנה בזהר": "דפירוש משוטטות".

לדיבור המתחיל פתח אליהו ישנם הגהות מאבי אדמו"ר שהתחיל לכתבם בחורף רנ"ב.