פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

חיים עוזר גרודזינסקי

הרב חיים עוזר גרודזנסקי (מימין) משוחח עם הרב שמעון יהודה שקופ

הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי (ט' אלול תרכ"ג - ה' אב ת"ש) היה מגדולי התורה בליטא בתקופה שקדמה לשואה, פוסק בולט בכל העולם היהודי בתקופתו ונשיא מועצת גדולי התורה. שימש כרבה של וילנא.

השפיע רבות יחד עם מנהיגי היהדות בתקופה ההיא ובהם ידידו אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ למען כלל ישראל, ובמיוחד יהדות רוסיה.

תולדות חייםעריכה

 
חתום על קול קורא יחד עם אדמו"ר הריי"צ והחפץ חיים

הרב חיים עוזר נולד לאביו הרב דוד שלמה, והתחנך בין השאר בישיבת וולוז'ין, בה היה ידוע בכינוי "העילוי מאיוויה". ידידו בוולוז'ין היה רבי חיים מבריסק. השניים נותרו ביחסי רעות כל חייהם. בגיל עשרים ואחת התחתן עם נכדתו של רבי ישראל מסלנט, בתו של רב העיר וילנה. אחרי נישואיו שימש כדיין בעיר וכשלא נבחר לרב עוררו תומכיו סערה, בה השתתפו כל גדולי הדור בדורו וחזקו את ידו.

השתתף במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מיסודה ועד פטירתו. השתתף בהקמת ארגון ועד הישיבות והיה פעיל בו. למרות שהישיבות היוו כל עולמו, הוא עצמו מעולם לא מסר שיעור בהן. כיהן כרב הראשי בעיר וילנא והנהיג את עדתו ביד רמה.

בשנה הראשונה של מלחמת העולם השנייה התרכזו בווילנה הכבושה בידי הרוסים פליטים בני ישיבות, ונעשה מאמץ למצוא להם מקלט בארצות מבטחים. בזמן זה, שהיה השנה האחרונה לחייו, לא חדל ר' חיים עוזר מפעילות ומעסקנותו הציבורית ונותר הדמות הרבנית הדומיננטית בעיר.

נפטר בה' אב ת"ש ומנטמן בבית העלמין בוילנא.

קשריו עם אדמו"רי חב"דעריכה

רבי חיים עוזר לא נקט בפעולות נגד החסידים, ואף להיפך, הוא היה ידידם של אדמו"ר הרש"ב ואחר כך של אדמו"ר הריי"צ ועבדו יחד בכדי לפעול להחזקת היהדות למרות התנגדותה של הממשלה הרוסית, הוא נטל חלק באסיפת הרבנים עת"ר שנערכה בתר"ע שאורגנה על ידי אדמו"ר הרש"ב וגם חתם עמו יחד על ה'קול קורא'ס השונים בדורו[1].

מסופר[2] כי בי' סיוון תרצ"ב שוחחו ר' ברוך בער לייבוביץ' ור' חיים עוזר גרודז'ינסקי בהערכה ובהתפעלות על גדולתו ומסירות נפש אדמו"ר הריי"צ.

עם הרביעריכה

בשנת תרצ"ב, נסע הרבי בשליחות חותנו אדמו"ר הריי"צ, להפגש עם רבי חיים עוזר[3].

ספריועריכה

  • שו"ת אחיעזר, כולל שאלות ותשובות, ביאורי סוגיות, הערות והארות בכמה מקצועות בהלכה, בחלקי שולחן ערוך ובענייני קדשים
  • אחיעזר: קובץ אגרות, בעריכת אהרן סורסקי, תש"ל (1970).
  • אגרות ר' חיים עוזר, ליקט, סידר וערך יעקב קוסובסקי-שחור בהגאון ר' שאול, תש"ס (2000). ‬ ‬

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. הרבי לר' צבי כהנא - חלוקת דולרים, סיון תש"נ
  2. עדותו של הגאון רבי יהודא גרשוני, נרשם מפי הרב מרדכי שרפשטיין, 'שנים ראשונות' תקליטור 4.
  3. שלשלת היחס עמ' 20.