הבדלים בין גרסאות בדף "חב"ד לייבררי (אתר)"

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 10: שורה 10:
 
בקטגוריה של אדמו"ר האמצעי מופיעים: [[אמרי בינה]], [[נר מצוה ותורה אור]], [[פירוש המילות]], [[שערי אורה]], [[שערי תשובה]], [[תורת חיים]], [[מאמרי אדמו"ר האמצעי]]
 
בקטגוריה של אדמו"ר האמצעי מופיעים: [[אמרי בינה]], [[נר מצוה ותורה אור]], [[פירוש המילות]], [[שערי אורה]], [[שערי תשובה]], [[תורת חיים]], [[מאמרי אדמו"ר האמצעי]]
  
בקטגוריה של אדמו"ר הצמח צדק מופיעים [http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8) אור התורה] [http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9A דרך מצותיך] [http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8) דרך אמונה - ספר החקירה] [http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%99%D7%94%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A8 יהל אור על תהלים] [http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%A9%D7%95%22%D7%AA_%D7%A6%D7%9E%D7%97_%D7%A6%D7%93%D7%A7 שו"ת אדמו"ר הצמח צדק] [http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%97_%D7%A6%D7%93%D7%A7_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8) מאמרי אדמו"ר הצמח צדק]  
+
בקטגוריה של אדמו"ר הצמח צדק מופיעים: [[[אור התורה]], [[דרך מצותיך]], [[דרך אמונה - ספר החקירה]], [[שו"ת אדמו"ר הצמח צדק]], [[מאמרי אדמו"ר הצמח צדק]].
  
 
בקטגוריה של אדמו"ר מהר"ש מופיע: [[תורת שמואל]].
 
בקטגוריה של אדמו"ר מהר"ש מופיע: [[תורת שמואל]].

גרסה מ־18:22, 26 באוגוסט 2013

סמל הספריה: תמונת ספרית ליובאוויטש צמודה לבנין 770

ספריית חב"ד - ליובאוויטש, או בשמה המלא: ספריית אגודת חסידי חב"ד - אהל יוסף יצחק - ליובאוויטש, הידועה בשם חב"ד לייבורי, היא ספריה אלקטרונית, באינטרנט, הפועלת תחת ספריית אגודת חסידי חב"ד.

עורך האתר הוא הרב יצחק רויטמן.

מכיון שכל הספרים בספריה הם בטקסט, ישנה לספריה מעלה מיוחדת, מכיון שיש בה תוכנת חיפוש משוכללת. מלבד האפשרות לחפש במאגר כולו, מחולקת הספריה לפי הקטגוריות הבאות: ספרי הבעל שם טוב, ספרי הרב המגיד ממעזריטש, ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן, ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי, ספרי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, ספרי כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, ספרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ספרי הרבי, אוצר החסידים, מסביב לחסידות.

בקטגוריה של אדמו"ר הזקן מופיעים: תניא, תורה אור, ליקוטי תורה, מאמרי אדמו"ר הזקן, שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, שו"ת אדמו"ר הזקן, פסקי הסידור.

בקטגוריה של אדמו"ר האמצעי מופיעים: אמרי בינה, נר מצוה ותורה אור, פירוש המילות, שערי אורה, שערי תשובה, תורת חיים, מאמרי אדמו"ר האמצעי

בקטגוריה של אדמו"ר הצמח צדק מופיעים: [[[אור התורה]], דרך מצותיך, דרך אמונה - ספר החקירה, שו"ת אדמו"ר הצמח צדק, מאמרי אדמו"ר הצמח צדק.

בקטגוריה של אדמו"ר מהר"ש מופיע: תורת שמואל.

בקטגוריה של אדמו"ר הרש"ב מופיעים: המשך תער"ב, קונטרס ומעין.

בקטגוריה של ספרי אדמו"ר הריי"צ מופיעים: אגרות קודש, ספר המאמרים - אדמו"ר הריי"צ, ספר השיחות - אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה.

בקטגוריה של ספרי הרבי מופיעים הספרים הבאים: אגרות קודש, תורת מנחם, לקוטי שיחות, ספר המאמרים מלוקט, רשימות, היום יום, קונטרס ענינה של תורת החסידות, לקוטי טעמים ומנהגים להגדה של פסח.

בקטגוריה של "אוצר החסידים", מופיעים הספרים הבאים: פלח הרמון, שארית יהודה, אוצר מנהגי חב"ד, תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו, סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו, הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז.

בקטגוריה של "מסביב לחסידות", מופיעים הספרים הבאים: מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי, תולדות אברהם חיים, תולדות חב"ד בארץ הקודש, זכרון לבני ישראל, למען ידעו בנים יוולדו, זכרונותי (דזייקאבסאן), ליובאוויטש.

ראה עוד

קישורים חיצונים