פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

חב"דפדיה:אירועים בלוח העברי/אדר

< חב"דפדיה:אירועים בלוח העברי
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול
אדר

<tr style="width:100%;">

א' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ב' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ג' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ד' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ה' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ו' באדר עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ז' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ח' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ט' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י' באדר עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"א באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"ב באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"ג באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"ד באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ט"ו באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

ט"ז באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"ז באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"ח באדר עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

י"ט באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ' באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"א באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ב באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ג באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ד באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ה באדר
עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ו באדר
 • ב'תמ"ט - היום הרביעי לשבעת ימי המילואים לחנוכת המשכן על ידי משה רבינו.
 • ג'שס"ד - נבוכדנצר הוצא מקברו ונגרר, על מנת להוכיח את מותו.
 • תר"י - רבי דב בער שפירא, אב"ד סקולא, נפטר.
 • תרפ"ב - רבי משה נחום וולנשטיין, ממנהיגי קהילת ה'פרושים' בירושלים, נפטר.
 • תרצ"ז - רבי שלום ספרין, האדמו"ר מקומרנא, נפטר.
 • תשכ"ו - רבי יצחק צבי סופר, אב"ד טמשוור ומחבר הספר 'מספר הסופר', נפטר.

עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ז באדר
 • ב'תמ"ט - היום החמישי לשבעת ימי המילואים לחנוכת המשכן על ידי משה רבינו.
 • ג'שס"ד - אויל מרודך החל למלוך בבבל ושיחרר יהויכין מלך יהודה מבית הכלא.
 • תנ"ג - רבינו יצחק אבוהב מאמסטרדם, נפטר.
 • תרל"ה - רבי יוסף שאול נתנזון, רבה של העיר למברג-לבוב ומחבר השו"ת 'שואל ומשיב', נפטר.
 • תרל"ט - רבי ישעיה מיאסי, מחבר הספרים 'כליל תפארת' ו'חזון ישעיה', נפטר.
 • תשל"ט - רבי חיים סינווני, ממנהיגי יהדות תימן בארץ ישראל, נפטר.
 • תשנ"ז - רבי משה ניישלס, אב"ד ניו סקווירא, נפטר.

עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ח באדר
 • בכ"ח באדר ב'תמ"ט - היום השישי לשבעת ימי המילואים לחנוכת המשכן על ידי משה רבינו.
 • בכ"ח באדר ג'שסד - צדקיהו מלך יהודה, נפטר.
 • בכ"ח באדר ג'תתצ"ח - גזירותיו של אדריאנוס שלא לשמור שבת, לעשות ברית מילה וללמוד תורה, התבטלו.
 • בכ"ח באדר תקפ"א - רבי שלמה יורברגר מוילנא, מחבר הספר 'באר שבע', נפטר.
 • בכ"ח באדר תשל"ט -רבי אשר מאיר שולמן, ראש ישיבת רשב"י, נפטר.
 • בכ"ח באדר תשמ"ו - רבי מרדכי חברוני, ראש ישיבת 'חברון-כנסת ישראל', נפטר.

עריכה | תבנית | שיחה

</tr> <tr style="width:100%;">

כ"ט באדר עריכה | תבנית | שיחה

</tr>

אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול