פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

ח' בתמוז

אירועים ביהדותעריכה

  • ה'תק"ו - הגאון רבי שאול מאמסטרדם, נפטר.

ימי חב"דעריכה

אירועיםעריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - ח' בתמוז - מלוח היום יום
מצינו דעיקר חבתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום היה למען אשר יצוה - כפירושו יחבר - את בניו ואת ביתו. היינו דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצוה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.