פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

ז' באלול

אירועים ביהדותעריכה

  • חג חנוכת חומת ירושלים[1].
  • ב'תפ"ח - המרגלים, מוצאי דיבת הארץ מתו במגיפה[2]. יש שנוהגים להתענות ביום זה[3].
  • ב'שס"ז - הורי משה רבינו, עמרם ויוכבד, נישאו בשנית לאחר שנפרדו בעקבות גזירת פרעה מלך מצרים.
  • תשל"א - הרב ראובן מרגליות, מחבר ספר 'מרגליות הים' (על מסכת סנהדרין). וספרים רבים נוספים, ומנהל ספריית הרמב"ם בתל אביב נפטר.

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - ז' באלול - מלוח היום יום
אדמו"ר הזקן הורה לכתוב "פצוע דכא" באל"ף לבסוף ולא בה"א.

בפראג יש ספר תורה שקבלה בידם שהגיה עזרא הסופר, אין קורין בו אלא בשמחת תורה וגוללין אותו תמיד בפרשת שמע. כשהייתי בפראג בשנת תרס"ח ראיתיו וכתוב בו "דכא" באל"ף. כן כשהייתי בוארמס בשנת תרס"ז ראיתי שם ספר תורה אשר מקובל בידם שכתבו מהר"ם מרוטנבורג וגם בו כתוב "דכא" באל"ף. ועיין בשארית יהודא (יורה דעה סימן ט"ז) ודברי נחמיה (יורה דעה סימן כ"ב). ובספר משנת אברהם (סימן ל"ב) מציין כמה ספרים הדנים בזה.

הערות שוליים

  1. מגילת תענית
  2. מסכת סוטה, ל"ה, א
  3. שולחן ערוך אורח חיים סימן תק"פ, ב'