פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

ה' בשבט

אירועים ביהדותעריכה

  • תרנ"ב - ישיבת וולוז'ין נסגרה על ידי רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, בעקבות דרישת הממשל הרוסי לשלב בישיבה לימודי חול.
  • תרס"ה - רבי יהודה לייב אלתר (ה"שפת אמת"), האדמו"ר מגור, נפטר.

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

הערות שוליים


הפתגם היומי - ה' בשבט - מלוח היום יום
א מענטש דארף מרבה זיין אין זאגען אותיות (זאגען תהלים, חזר'ן משניות) ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה זיין צו אלע העכסטע גילוים.

תרגום מאידיש: אדם צריך להרבות באמירת אותיות (לאמור תהלים, לחזור משניות) מתי והיכן שהוא יכול, בכדי לחזק את קיום העולם, בכדי להציל עצמו מחיבוט הקבר וכף הקלע ולזכות לכל הגילויים הגבוהים ביותר.