דובער בוימגרטן

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
קובץ:בוימגרטען.jpg
הרב דובער בוימגרטן
הספר על שמו

הרב דובער בוימגרטן מצאצאי אדמו"ר הזקן, ושליח.

לאחר השואה, רבים מחסידי חב"ד שהו במחנות עקורים בגרמניה. כ"ק אדמו"ר הריי"ץ רצה לשלוח להם מתנה לפסח מארצות הברית יין לארבע כוסות, ור' בערל שהיה גר אז בקראון הייטס התעסק בייצור יין –הורה לו הרבי לסדר רשימה של מספר הנפשות הזקוקים לד' כוסות ולשלוח להם יין, ושיעורו יהיה לפי דעת הרב חיים נאה.

בתשח"י נשלח ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א לבואנוס איירס, ארגנטינה, והיה השליח הראשון במקום. באונוס איירס היתה המקום הראשון אליו הגיע הרב בוימגרטן בשנת תשכ"ג ופעל במקום לקירוב יהודים לתורה ומצוות. באותם שנים הייתה ממוקמת בבאונוס איירס הקהילה היהודית הגדולה ביותר בדרום אמריקה ושם החלה הפעילות החב"דית הראשונה בדרום אמריקה. כאשר הגיע למדינת ארגנטינה, הוא קיבל שורה של הוראות מיוחדות, ביניהם להוציא לאור בשפת המדינה, ספרדית, את קונטרס ומעין של הרבי הרש"ב נ"ע.

הוא היה מיוזמי ה'פגישות' עם סטודנטים באוניברסיטאות וכדומה, ופעל רבות גם במילנו שבאיטליה (על מצבתו נרשם בין השאר: "עוסק בצורכי ציבור ורב פעלים ורבים השיב מעון . . הרביץ תורה ברבים ועסק במסירות נפש בהפצת היהדות והמעינות, שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א במדינת ארגנטינא").

במכתב אישי מרתק שכתב בחורף תשל"ב הוא כותב בין השאר: "לימדתי בתור ראש ישיבה בישיבת חפץ-חיים, חמש שנים בהצלחה גדולה הן על אתר שנשתנה מצב התלמידים לגמרי לטוב מהקצה אל הקצה והן בשילוח תלמידים לישיבות. הצלחתי לשלוח כל"ה [=35] תלמידים לארץ- הקודש ולצפון אמעריקה וגם אחדים מהם שלא יכולתי לשכנעם לנסוע לתומכי-תמימים נסעו לקול תורה, סלבודקה, פונוביץ' והדומה. וגם כאן נודעו תלמידיי בידיעותיהם בתורה וביראת שמים וכו'".

ניהל שם את הקהילה עד לפטירתו באדר תשל"ח.

בניו

הרב פנחס בוימגרטן, משפיע בקהילה בבואנוס איירס.

קישורים חיצונים

לקריאת תדפיס הספר עליו