פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

ג' באלול

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

נפטרועריכההפתגם היומי - ג' באלול - מלוח היום יום
המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מה' מצעדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני. ומאות בשנים או גם משעת בריאת העולם הנה הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא לבררו ולתקנו, וגם נשמה הלזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה.