בית חיינו (גיליון)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אחד מגליונות 'בית חיינו'

רשימות בית חיינו הינם יומנים שיצאו במשך השנים וחלקם נערכו ויצאו לאור בספרים כדוגמת יומן הקהל תשמ"א בית חיינו תשד"מ (נכתב ויצא לאור על ידי הרב משה אייזנברגר) יומן הקהל תשמ"ח (נכתב ויצא לאור על ידי הרב שניאור זלמן רודרמן) האחרונים לעת עתה שיצאו לאור הם יומני השנים תשמ"ט-תשנ"ב והם כללו דיווח קבוע מהנעשה והנשמע בחצרו של הרבי שליט"א מליובאוויטש - 770 בשבוע החולף; תוכן השיחות שאמר הרבי, מענות מיוחדות, אירועים והתוועדויות, ביקורים של אישים שונים בחצר ליובאוויטש ועוד. הגיליון היה יוצא על-ידי תלמידי הקבוצה.

בתשעת הימים של שנת תשמ"ט הוציאו את הגיליון הראשון בסדרת שנים זו כשזה מסתכם בדף אחד שיצא לאור פעמיים בשבוע. בתוך מספר חודשים התרחב אט אט, עד שהפך בעידוד הרבי לעיתון של ממש.

בתחילה היה זה גיליון פנימי, המתפרסם בעיקר ב-‏770, ומגיע מידי פעם לארץ ישראל על ידי תמימים שהיו נוסעים או ששלחו לחבריהם. משנת תש"נ החלו עיתוני "בית חיינו" לצאת לקהל הרחב כאשר אלפים ורבבות מכל החוגים זכו מידי שבוע לקרוא מהמתרחש בחצרות קודשנו. עורך הגליון היה ר' יצחק זאב ברנדלר וגיסו ר' ברוך כהנא היה הכתב שהביא את הידיעות.

התייחסויות הרבי לגיליונות

בחורף תש"נ שקלו חברי המערכת לסגור את הגיליון (עקב חובות כספיים), וכששלחו לרבי את הגליון כבכל שבוע, הוציא הרבי את המענה: "נתקבל ות"ח ובטח ימשיכו בזה, וכל המפרט הרי"ז משובח אעה"צ". יש לציין שהם לא כתבו על רצונם לסגור את הגליון.

ביום שני כ' בחשוון תשנ"ב, יום לאחר שהרבי הוציא לאור את קונטרס בית רבינו שבבבל, יצא הרבי לאהל הק' כשבידו הק' שני קונטרסים, העלון בית חיינו והקונטרס הטרי "בית רבינו שבבבל".

בתאריך כ"ה בתמוז תנש"א כתבו לרבי על אודות הצטרפות 'תמימים' לחברי המערכת. הרבי הוציא את המענה זמן קצר לאחר חלוקת דולרים "ילכו מחיל אל חיל גו'". על סעיף ד' בדו"ח, אודות המצב הגשמי ענה הרבי "כמענתי הקודם". בשולי הדו"ח הוסיף "אזכיר עה"צ".

כריכת סדרת הספרים "בית חיינו" (מהדורת תשע"ז)

בפעם אחרת ענה: "תהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ".

"תהא פעולה נמשכת ובהצלחה והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ".

בתנש"א ענה: "אזכיר עה"צ והזמ"ג להוספה בכהנ"ל ספירת העומר לזמן מ"ת".

כאשר הגישו לרבי את שני הכרכים שאגדו את הגיליונות עד גיליון 115, וכן דיווח על הרחבת צוות העובדים, השיב הרבי תשובה שריגשה את חברי הצוות: "כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח אזכיר עה"צ להנ"ל. ולכל המצטרך לכל אחד ואחד שיחי' מכם ובשו"ט".

סדרת הספרים "בית חיינו"

בשנת תשס"ז הוציא מכון מלכות שבתפארת את כל גליונות "בית חיינו" על נייר כרומו משובח, בסדרה של 5 ספרים המכילים 130 גליונות (2,500 עמודים), באישורו של הרב ברנדלר ובשנת תשע"ז הודפסו במהדורה חדשה.

קישורים חיצוניים