הבדלים בין גרסאות בדף "בית המקדש השלישי"

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(בפנימיות הענינים: זה בהוצאה שיש בה את כל קונטרס בית רבינו - כשהם עדיין האמינו שהרבי משיח (הלוואי לעד...) משיח נאו!!!)
(כבר לא בעבודה. '''גם אני''' הייתי חייב לנסות את ה(אין) קפצ'קה... ואגב, זוננשיין, האזהרה נמצאת בדמות אזהרה על רישום כתובת הip)
שורה 1: שורה 1:
{{בעריכה}}
 
 
[[קובץ:תרשים בית המקדש השלישי.png|שמאל|ממוזער|250px|תרשים בית המקדש השלישי]]
 
[[קובץ:תרשים בית המקדש השלישי.png|שמאל|ממוזער|250px|תרשים בית המקדש השלישי]]
 
'''בית המקדש השלישי''', הוא [[בית המקדש]] אשר יבנה ב[[ימות המשיח]]. בית זה דומה בדוגמתו לבתים הראשונים אך יהיו בו שינויים רבים, תבניתו ניתנה בנבואה ל[[יחזקאל]]. בית זה יהיה ניצחי.
 
'''בית המקדש השלישי''', הוא [[בית המקדש]] אשר יבנה ב[[ימות המשיח]]. בית זה דומה בדוגמתו לבתים הראשונים אך יהיו בו שינויים רבים, תבניתו ניתנה בנבואה ל[[יחזקאל]]. בית זה יהיה ניצחי.

גרסה מ־18:55, 2 באוגוסט 2013

תרשים בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי, הוא בית המקדש אשר יבנה בימות המשיח. בית זה דומה בדוגמתו לבתים הראשונים אך יהיו בו שינויים רבים, תבניתו ניתנה בנבואה ליחזקאל. בית זה יהיה ניצחי.

בנייתו

בנוגע למי יבנהו נכתבו שתי דעות, במדרשים נאמר שבית המקדש השלישי יבנה על ידי הקב"ה, (בשונה מבתי מקדש הקודמים הראשון והשני, שנבנו על ידי עם ישראל עצמו), כמו שנאמר בפסוקים "מקדש ה' כוננו ידיך", פסוק זה נאמר על בנית הבית השלישי, כן את הפסוק "במעשה ידיך ארנן" פירשו על הבית השלישי. גם דעת רש"י ותוס' במסכת סוכה שמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא מן השמים.

לעומת זאת בגמ' ירושלמי ובמדרשים נוספים נאמר על הפסוק עורי צפון ובואי תימן, אלו הגלויות או מלך המשיח, הנתונים בצפון -גלות בבל, יבואו ויבנו את בית המקדש הנתון בתימן - כלומר בדרום, כלומר שהבניה תהיה על ידי אדם.

להלכה פסק הרמב"ם, "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. ובונה מקדש במקומו", כלומר שבנית ביהמ"ק תהיה על ידי מלך המשיח.

אדמו"ר שליט"א כותב מספר אפשריות שחלק מהמקדש יבנה על ידי אדם וחלקו יבנה מהשמים ובכך מתווך בין הדעות הנ"ל[1].

בקונטרס בית רבינו שבבבל כותב אדמו"ר שליט"א שביהמ"ק יתגלה משמים תחילה בבית רבינו שבבל כלומר ב770, ורק לאחר מכן בית המקדש יעבור לירושלים, (כמובן באופן ניסי).

זמן בנייתו

בגמ' נאמר שבית המקדש נבנה כהכנה למלכות דוד כלומר לפני שמגיע מלך המשיח. כך דרשו בגמ' את הפסוק: "אחר ישובו בני ישראל" כלומר לאחר שיבנו את בית המקדש, "ובקשו את דוד מלכם".

אך לאידך נאמר שבית המקדש יבנה על ידי מלך המשיח כלומר שחזרת מלכות דוד קודמת לבנין בית המקדש.

להלכה פסק הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה מקדש במקומו", מסדר דבריו של הרמב"ם (שגם הסדר בדבריו נכתב בדיוק רב), מוכח שקודם תחזור מלכות דוד, ורק לאחר מכן יבנה בית המקדש.

זמן בניתו ביחס לקיבוץ גלויות

במדרש ילקוט שמעוני נאמר: "מסורת אגדה היא, שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו הגלויות . . שנאמר בונה ירושלים ה' כי נדחי ישראל יכנס". פי' הפסוק הוא שה' יבנה את ירושלים מאחר שאת נדחי ישראל קבץ כבר. כלומר שקיבוץ גלויות קודם לבנין הבית.

לאידך, לדעת הזהר והגמ' בנין הבית קודם לקיבוץ גלויות. מקורם של הזהר והגמ' הוא גם מהפסוק "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" רק שלשיטתם ביאור הפסוק הוא בונה ירושלים ה' ורק לאחר מכן נדחי ישראל יכנס.

להלכה כתב הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד . . ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל", מהסדר בדבריו מוכח דעתו שבנין בית המקדש קודם לקבוץ גלויות.

בפנימיות הענינים

בנין בית המקדש הוא המקור לכל הגילויים שיבואו לאחריו. כלומר, בכל דבר יש סדר מסודר, וגם בהתגלות האלקות בעולם (ששם אלקים הוא חד עם שם הוי' כיון ששניהם באים מאותו המקור[2]) ישנו סדר, והוא יתגלה קודם בבית המקדש; ולאחר מכן כשיבואו בני ישראל מכל קצוות תבל, זה יגלה איך שגם שם ישנו אלקות, עד שלבסוף יחיו המתים שהוא הגילוי הנעלה ביותר.

הרבי מסביר[3]: שבזה טמונה אהבתו הגדולה של הקב"ה אלינו, שכיון שמה שמגיע אחרון הוא יותר נעלה, לכן מעדיף שבנין ביתו יהיה מוקדם אף שבגלל זה יהא נחות במדרגה בכדי שקיבוץ גלויות יהיה במעלה יותר נעלית[4].

החידושים שיתווספו בו

בספר יחזקאל מתנבא יחזקאל על בית המקדש הג', בנבואה זו מבואר שבית המקדש יהיה שונה בצורותו מהבתי מקדש הקודמים. ההבנה בפסוקים אלו בספר יחזקאל קשה מאד, כך שחלק גדול מהמפרשים אכן נחלקו איך יראה בדיוק בית המקדש הג'.

יעלו אליו כל שבת ור"ח (בשונה מבתי מקדש הקודמים אליהם עלו רק ג' פעמים בשנה) כמו שנאמר: "והיה מידי חודש בחודשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר להתשחוות לפני אמר ה'".

חלק מבניינו יהיה מברזל, (בשונה מהבתים הקודמים בהם נאסר השימוש בברזל בבנית הבית), כיון שלעתיד הברזל כבר לא יהיה כלי משחית, לאחר קיום היעוד וכתתו חרבותם לאתים, לכן הברזל רק יסמל את התוקף והנצחיות של הבית השלישי.

כל הבתי כנסת לעתיד יהיו מחוברים לבית המקדש השלישי, בגמ' למדו זאת קל וחומר מכך שבשעת מתן תורה הגיעו הרים מסוים על מנת שיקבלו עליהם את התורה, כל שכן במתן תורה דלעתיד תורה חדשה מאתי תצא שיבואו כל הבתי כנסת ויתחברו לבית המקדש.

קישורים חיצוניים

הרב שלום בער וולף, מבנה שערי הבית השלישי

הערות שוליים

  1. כששאלו את הר' מרדכי אליהומי יבנהו, ציין לדברי הרבי; והוסיף שאנו מעדיפים את האפשרות שיבוא מלמעלה, כיון שזה יותר מהר... (מכתב מכ"ז תשרי תדש"ן - לר' אברהם רון).
  2. ראה באריכות במאמר כ"ק אד"ש ד"ה גדול יהיה תשכ"ב.
  3. שערי גאולה (תשנ"ג) ח"ב סי' כח.
  4. הרבי הרש"ב כותב במכתב שלאחר קיבוץ גלויות יתעלה הבית במעלה נוספת, ויש לומר, כי המובא בפנים הוא על זמן זה שבין בניית הבית לקיבוץ הגלויות.