פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

ביאורי הזהר (אדמו"ר הזקן)

דף השער של ההוצאה הראשונה

הספר ביאורי הזהר הוא ספר ממאמרי אדמו"ר הזקן על ספר הזוהר שנאמרו לפני בניו, ונכתבו על ידי בנו אדמו"ר האמצעי (על פי בקשת אביו שיעלה דרשות אלו על הכתב, "כי ידע בנפשו שלא יטה מכוונתו הטובה קולע אל השערה ולא יחטא"[1]). זו הסיבה שלפעמים מיוחס הספר לאדמו"ר הזקן, ולפעמים לאדמו"ר האמצעי.

הוצאות הספרעריכה

הספר הודפס לראשונה על ידי אדמו"ר האמצעי, בשנת תקע"ו בקפוסט. בשנת תרכ"א הודפס הספר בשנית עם הוספות בעיר לבוב.

בשנת תשט"ז הדפיסו קה"ת את הספר במהדורה מחודשת עם הוספות: קיצורים מאת אדמו"ר הריי"צ, מפתח ביאורים, הערות וציונים, פקסמיליות שונות. מהדורה זו נערכה בידי הרבי.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. מתוך דף השער לספר