פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

א' בניסן

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - א' בניסן - מלוח היום יום
ראש חודש. כל החדש אין אומרים תחנון. אחר אמירת ה'נשיא' אומרים "יהי רצון" הנדפס בסידור תורה אור, וגם כהנים ולוים אומרים אותה.

אבי אדמו"ר ציוה לגיסו הרמ"ה הכהן לאמר ה"יהי רצון" שאחר ה'נשיא', ואמר לו כי אפילו כהן ולוי צריך לאמרו, כי זה שייך לעיבור.