תש"נ

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף תש"ן)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ראשי התיבות של השנה: תהא שנת ניסים[1].

אירועים[עריכה]

 • ביום א' של ראש השנה (ש"ק) מתוועד הרבי. בימים שלאחרי זה מורה להדפיס הוצאה מיוחדת (בעטיפה צבעונית) של מאמר ד"ה ושאבתם - לאדמו"ר הצמח צדק, ובהמשך לכך - ביום חמישי יום ההילולא ו' תשרי לאחר חזרתו מהאוהל מחלק לכל אחד ואחד מעטפה (המכילה: מאמר ד"ה "ושאבתם" - לאדמו"ר הצ"צ, מכתב כללי לכבוד וא"ו תשרי, לעקאח, ושטר של דולר לצדקה).
 • הרבי מעורר להנהיג (על כל פנים - בערב שבת קודש) שמנהל כל מוסד חינוך יחלק "שליחות מצוה לצדקה" לכל תלמידי ועובדי המוסד ועל ידי זה יעורר את התלמידים/ות לתת צדקה.
 • הרבי מודיע שה"מהפכות" הקיצוניות המתרחשות בכמה מדינות גדולות בעולם - בשקט ובמנוחה, מעידים שנמצאים ברגעים האחרונים של הגלות.
 • הרבי מעורר לנצל זמן החופש בבתי-ספר ממלכתיים (באמצע השנה) להוספה בלימוד התורה וקיום המצוות.
 • הרבי מורה להדפיס הוצאה מיוחדת של "ספר התניא" (מוגדל) לרגל מלאת "ארבעים שנה" וביום יו"ד שבט מחלקו לאנשים נשים וטף (בצירוף דולר לצדקה).
 • הרבי מורה להדפיס "קונטרס י"א ניסן" בהוצאה מיוחד (בכריכה צבעונית), הכולל מאמר ד"ה כי ישאלך בנך ה'תשל"ח, ומחלקו ביום הבהיר י"א ניסן לאנשים נשים וטף (בצירוף דולר לצדקה).
 • כדי להוסיף בברכתם ובשלוותם ובבטחונם של כל בני ישראל בכל מקום שהם שליט"א, יוצא הרבי ב"קול קורא" שכל אחד ואחת מישראל אנשים נשים וטף יוסיפו בלימוד התורה; בתפילה - באמירת ג' מזמורי תהילים כולל גם מזמור האחרון; בצדקה - ליתן מהוצאות של מזון (שתים או) שלש סעודות עבור החזקת לומדי או מוסדות תורה.
 • הרבי מעורר שכל אחד ואחד יעשה התלוי בו על ידי הכנות מתאימות שבכל מקום ומקום שנמצאים יהודים, שיחגגו את יום ה"ל"ג בעומר" בשמחה גדולה על ידי עריכת התוועדות או תהלוכה של ילדים ו"ברוב עם הדרת מלך".
 • הרבי מעורר על דבר החיוב דנשים בתלמוד תורה, ובחינוך הילדים. ובהנוגע לימוד התורה דהנשים עצמן - להוסיף בשיעורי תורה ומתחיל מהענינים שהלימוד בהן הוא נקל יותר כמו לימוד "עין יעקב" (אגדות שבתורה).
 • הרבי מורה להנפיק מטבעות מיוחדות מכסף בתור "מזכרת" מ"תהלוכות ל"ג בעומר - תש"נ", ומחלקם בעת התהלוכה (על ידי מדריכים והטנקיסטים) לאנשים נשים וטף [על המטבע - מצד אחד: תמונת ביהכ"נ וביהמ"ד ליובאוויטש - 770. ומסביב המילים "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. שנת הארבעים. שנת נסים". ומצד שני: תמונת מדורת ל"ג בעומר, בציון התאריך "ל"ג בעומר ה'תש"נ" בלה"ק ובאנגלית, ו"יום הילולא דרשב"י"].
 • הרבי יוצא ב"קול קורא" בענין שהוא צו ודרישת השעה - שבנוסף על שיעורי התורה שיש לכל אחד ואחד עד עתה - שכל אחד ואחד ישתדל גם לייסד שיעור בתורה ללמד אחרים ומה טוב ללמד לעשרה מישראל ועד ל"תלמידים הרבה". ולהוסיף ולהדגיש - ששייך לכל אחד ואחת מישראל וגם נשים וטף כל חד לפום שיעורא דילי'.
 • הרבי מעורר שכל אחד ואחד יהיה "מגיד שיעור" בלימוד התורה ברבים - בעשרה, בשלשה או בשנים.
 • הרבי מציע שבכל ראש חודש יתאספו יהודים יחד בכל מקום לעשות התוועדות, וכדאי לקשר זה עם נתינת הצדקה.
 • הרבי מורה לפרסם הוראת חז"ל דמט"ו באב ואילך "דמוסיף לילות על הימים בתורה יוסיף חיים על חייו".
 • הרבי מעורר להוסיף בחודש אלול בלימוד התורה, ובפרט על ידי הוספת שיעורי תורה ברבים ובנתינת הצדקה ולהוסיף בקביעות שיעורי לימוד תינוקות של בית רבן.
 • ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, ג' דסליחות, (כ"ד אלול) נתבשרו על גמר ה"דידן נצח" בקשר לספרי וכתבי רבותינו נשיאנו שבספריית ליובאוויטש. ובו ביום הגיעו הספרים האחרונים (והוחזרו להיכלו הקדוש של אדמו"ר הריי"צ). ובקשר לזה הורה שיפתחו את היכלו הק' על מנת להתפלל בימי ראש השנה.
 • מתממשת נבואת הרבי מלך המשיח - ברית המועצות מתפרקת ללא שפיכות דמים וניתנת אפשרות לקיים תורה ומצוות באופן בגלוי. כמו כן ניתן לצאת מגבולות רוסיה ובסיוע הממשל המקומי.

ציוני דרך[עריכה]

 • לרגל מלאות ק"י שנה להולדת אדמו"ר הריי"צ (י"ב תמוז תר"מ - תש"נ), ומלאות ס"ג שנה לגאולתו (י"ג תמוז תרפ"ז - תש"נ), מעורר הרבי להוסיף בנתינת הצדקה במספר של "קי", ו"סג".
 • בקשר ליובל שנים להעברת מרכז חסידות חב"ד לחצי כדור התחתון מעורר הרבי "להוסיף ביתר שאת ויתר עוז בהפצת התורה בכלל והפצת המעינות חוצה בפרט בכל מקום ומקום בכל קצוי תבל".
 • הרבי מעורר שלרגל מלאת ארבעים שנה (משנת תש"י) - יקימו מוסדות חדשים במספר "ארבעים" ומכריז שישתתף מ"קופת רבינו" למוסדות אלו וגם למוסודת הקיימים כבר - בסכום של "ארבעים".
 • הרבי מורה שבקשר ליו"ד שבט - ארבעים שנה, ישלימו הקמת "אלף" מוסדות חב"ד ברחבי העולם.ימי חב"ד בין השנים תש"א - תש"נ (1941-1990)

תש"א | תש"ב | תש"ג | תש"ד | תש"ה | תש"ו | תש"ז | תש"ח | תש"ט | תש"י | תשי"א | תשי"ב | תשי"ג | תשי"ד | תשט"ו | תשט"ז | תשי"ז | תשי"ח | תשי"ט | תש"כ | תשכ"א | תשכ"ב | תשכ"ג | תשכ"ד | תשכ"ה | תשכ"ו | תשכ"ז | תשכ"ח | תשכ"ט | תש"ל | תשל"א | תשל"ב | תשל"ג | תשל"ד | תשל"ה | תשל"ו | תשל"ז | תשל"ח | תשל"ט | תש"מ | תשמ"א | תשמ"ב | תשמ"ג | תשד"מ | תשמ"ה | תשמ"ו | תשמ"ז | תשמ"ח | תשמ"ט | תש"נ


לצפיה בשנים מאוחרות יותר
ימי חב"ד משנת תנש"א (1991)

תנש"א | תשנ"ב | תשנ"ג | תשנ"ד | תשנ"ה | תשנ"ו | תשנ"ז | תשנ"ח | תשנ"ט | תש"ס | תשס"א | תשס"ב | תשס"ג | תשס"ד | תשס"ה | תשס"ו | תשס"ז | תשס"ח | תשס"ט | תש"ע | תשע"א | תשע"ב | תשע"ג | תשע"ד | תשע"ה | תשע"ו | תשע"ז | תשע"ח | תשע"ט | תש"פ

הערות שוליים

 1. התועדויות תש"נ חלק א' עמ' 38