יעקב קופיל ליפשיץ

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף שערי גן עדן)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
" וברכות לראש צדיק זה יעקב איש הביני' ברוח ופי שנים מגיד דבריו ליעקב חק לישראל להצדיק ולתרץ דברי האר"י ז"ל להבין אמרי בינה. ממנו יתד ממנו פנה. כפי אשר נשמע מפי דובר צדק ואמת, שבהיות כבוד הרב הקדוש המאיר לארץ ולדרים בדברי רוה"ק הבעש"ט ז"ל בק"ק הנ"ל, הובא לפניו מערכת המנורה הטהורה דברי נופת צופים, עליהו לתרופה מהחיבור הלז, הן 'מספר שערי גן' אשר נטע ב'עדן' מקדם השתלשלות העולמות, הן 'מסידור התפילה' אשר חיבר, וקרא בהם פה הקדוש הנ"ל שתים ושלש דלתות. וחיבקם ונישקם ולקח דברי קודש הנ"ל וישם מראשותיו שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה. שמורה בכל וערוכה "

המקובל רבי יעקב קופיל ליפשיץ (?-ת"ק), היה מקובל שחי בעיר מזריץ' זמן קצר לפני תקופת הבעל שם טוב. ספריו מובאים פעמים רבות בתורת חסידות חב"ד.

תולדות חיים[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

ספריו[עריכה]

  • שערי גן עדן - ספר זה נתחבר על פי דרכו של מהר"י סרוג מתלמידי האריז"ל (אדמו"ר הרש"ב כותב[1] "נראה לי אשר הוא סובב והולך על ספר עמק המלך", הספר העיקרי המביא את קבלת מהר"י סרוג). כפי האמור בשער הספר, הספר הגיע לידו של הבעל שם טוב ששיבח מאוד את הספר. זו הסיבה שהספר התקבל מאוד בחצרות חסידויות רבות.
  • סידור קול יעקב - סידור עם כוונות האר"י, סידור שהיוה בסיס לסידור הידוע "סידור רבי אשר". סידור זה מוזכר פעמים רבות מאוד בספרי חסידות ובתורת הרבי. עם זאת, הרבי מציין שעל סידור זה (וכן על ספרו "שערי גן עדן") ישנם כמה פקפוקים, ולכן סידור האריז"ל לרבי שבתי מרשקוב מוסמך יותר[2].
  • פירוש על הזהר - מובא בסידורו, בחלק החגים, בסוף העיון על "מקראי קודש" "...כמו שהתבאר בחיבורי בפרוש על הזהר..."

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. ספר המאמרים תר"ן ע' שכג.
  2. שיחת ש"פ משפטים תשמ"ב.
ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירה ופירושיו: חכמוניהמיוחס לראב"דר"מ בוטריל
ספר הבהירספר הקנהספר התמונהפרקי היכלות
ספר הזוהר ופירושיו: אור החמהאור יקררמ"ק) • אשל אברהםהדרת מלך, כסא מלך ומקדש מלךהרמ"זזהר הרקיע לאריז"לחמדת צביניצוצי אורותניצוצי זוהרקול ברמה
מקובלים הראשונים: גינת אגוזדרך אמונההריקאנטימגיד מישריםמערכת האלקות (ופירוש החייט) • עבודת הקודששושן סודותשערי אורהתולעת יעקב
כתבי הרמ"ק: אור יקר • אור נערב • אילימה • גירושין • דרישות בעניני המלאכים • פרדס רימונים (ופירושיו: פלח הרימוןעסיס רימונים) • שיעור קומה
כתבי האריז"ל - רבי חיים ויטאל: עץ חייםפרי עץ חייםאוצרות חייםמבוא שערים
שמונה שערים: שער ההקדמות • שער מאמרי רשב"י • שער מאמרי רז"ל • שער הפסוקים • שער המצוות • שער הכוונות • שער רוח הקודש • שער הגלגולים
ספר הגלגולים • ספר הכוונות • לקוטי תורהספר הליקוטיםלקוטי הש"סשולחן ערוך האריז"ל • עולת תמיד
קבלת האריז"ל - רבי ישראל סרוג: לימודי אצילותעמק המלךשערי גן עדןעשרה מאמרות
סידורי האריז"ל: אור השנים • זאלקווא תקמ"א • קול יעקבר' אשרהר"ש מרשקובשער השמים
מקובלים האחרונים: חוקר ומקובלחמדת ימיםחסד לאברהםיושר לבבמאורי אורמגלה עמוקותמגן דודמשנת חסידיםנהר שלוםנגיד ומצוהנפש דוד, רוח דוד ונשמת דודקהילת יעקבשומר אמוניםשערי קדושהשפע טל