שנה שמלך המשיח נגלה בה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
עיתון בארץ מדווח על בשורת הרבי

שנה שמלך המשיח נגלה בה, הוא כינוי מהמדרש לשנה בה תחל התגלות מלך המשיח, ויתרחשו בו מאורעות כחלק מהכנת העולם לגאולה. על פי דברי הרבי מליובאוויטש, שנת תנש"א (1991), היא השנה בה החלה התגלות משיח המתואר במדרש.

מקור המשפט[עריכה]

י.png אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם.. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים, ואומרים: להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך? ואומר להם [=הקב"ה לישראל]: בני, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. י.png
ילקוט שמעוני ישעיה רמז תצט

נבואת הרבי[עריכה]

בי"ז באב תש"נ, תלה ר' יוסף יצחק קייזן פתק, בקיר בית המדרש ב-770, ובו צילום קטע המדרש האמור. כשיצא הרבי מבית המדרש עצר על יד המודעה והביט בה מספר שניות. באותו ערב התקשרו ממזכירות הרבי לאותו א' ובקשו להוסיף גם את סיום הקטע במדרש: "שנו רבותינו: בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר: ענוים, הגיע זמן גאולתכם!"[1].

באותה תקופה החלה דריכות בעולם בעקבות פלישת צבא עיראק לכוויית, ימים מספר קודם השיחה החל מבצע "מגן במדבר" בו חברו 34 מדינות לפעולה נגד עיראק, מה שהוביל בהמשך לפריצת מלחמת המפרץ.

בשבת פרשת ראה, כ"ז באב תש"נ, הביא הרבי לראשונה את דברי המדרש. והרגיע את הלחצים באומרו שמלחמה זו היא התגשמות דברי המדרש, ואלו חלק מהסימנים לכך שעומדים על סף הגאולה.

במשך השבועות והחודשים שחלפו, השווה הרבי כיצד רואים את המאורעות התואמים בין הנאמר במדרש למתרחש באותם ימים, וכיצד אנו נמצאים כעת בשנה שמלך המשיח מתגלה בה:

י.png המאורעות במפרץ הפרסי - מסימני הגאולה כמאמר רז"ל בנוגע ל"מלכיות מתגרות כו'", ובפרטיות יותר - "מלך פרס (דקאי בפשטות על השטח שכולו עירק) מתגרה במלך ערבי כו' וכל אומות העולם מתרעשין ומתבהלים כו', ואומר (הקב"ה) להם (לישראל).. אל תיראו הגיע זמן גאולתכם", וממשיך ומסיים "בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם י.png
– שיחת שבת פרשת בראשית תשנ"א
.

הרבי הסביר אשר המדרש מדבר על התקופה הנוכחית, מה שנכתב שמשיח עומד על גג בית המקדש, הכוונה היא לכך שמשיח ישהה בחוץ לארץ (שלא חל בו קדושה, כמו גג בית המקדש):

י.png מלך המשיח עומד (מכבר) על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם", וכידוע דגגין לא נתקדשו, והרי זה בדוגמת חוץ לארץ שלא נתקדש (על כל פנים - לא כמו ארץ ישראל). ולזה באה ההכרזה (כפי שהכריזו גם בהתוועדויות שלפני זה) - "הגיע זמן גאולתכם" תיכף ומיד ממש, ממש ממש ממש... י.png
– שיחת שבת פרשת חיי שרה תשנ"א

בשבת פרשת נשא מגדיר הרבי באופן סופי את שנה זו כשנה שמלך המשיח נגלה בה:

י.png שנה זו היא "(תהא) שנת נפלאות אראנו", השנה שבה יקויים היעוד "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", וכבר ראו בפועל "נפלאות" המעידים שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", ועד ל"שעה שמלך המשיח בא.. והוא משמיע להם לישראל ענוים הגיע זמן גאולתם" (כדברי הילקוט שמעוני) ועד להכרזה ש"הנה זה (המלך המשיח) בא" שכבר בא, היינו, שעומדים כבר על סף התחלת ימות המשיח, על סף התחלת הגאולה, ותיכף ומיד המשכתה ושלימותה י.png

על שנה זו נתן הרבי את הסימן "תהא שנת אראנו נפלאות" - נפלאות הגאולה השלימה. וכן קישר זאת עם הפסוק "ותנשא מלכותו", המדבר אודות מלכות דוד ושלמה עד למלך המשיח, שמתגלה בשנת תנש"א.

ראה גם[עריכה]

הערות שוליים


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'