שלושת השלמויות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מברשת לפסח.png ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: סגנון ומקורות.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הסיבה העיקרית שבשבילה מגיע המלך המשיח היא השבת כל קיום התורה והמצוות על ידי כל עם ישראל.

ובזה מתחלקים לשלושה חלקים: שלימות העם, שלימות הארץ ושלימות התורה. שלושת אלה כוללים את כל התורה והמצוות:

העם[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – שלמות העם

שלימות העם פירושה שהעם יהיה שלם, ולא יכנסו בו זרים, כלומר, כאלו שאינם חלק מעמנו וקוראים לעצמם בשם זה; דבר זה גורם לנישואי תערובת של יהודים ואינם יהודים, דבר החמור ביותר כיון שהוא מחלל את כח האין סוף הנמצא ביהודי, שהוא הנון את הכח להוליד, וכאשר הוא בועל גויה (ארמית) הרי שחיללו והשתמש בו לא עבור קדושה.

כחלק עיקרי מזה הוא ה"גיור כהלכה", שכאשר גוי מבקש להתגייר, אי אפשר לעשות לו הנחות וקולות בגיור, אלא עליו לעבור את כל התהליכים - הכוללים גם החלטה על קיום כל המצוות האמורות בתורה על פי הדרך שקיבלו גדולי וחכמי עמינו במסורה מסיני.

חלק נוסף בשלימות העם הוא שכל עם ישראל (בגאולה) יגיע אל ארץ ישראל.

הארץ[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – שלמות הארץ

ארץ ישראל הובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים וניתנה בפועל לעם ישראל על ידי יהושע בן נון; לאחר חורבן בית ראשון בחלוף שבעים שנה חזרו אליה, ולאחר כמה מאות שנה מחורבן בית שני חזרו אליה. בשנת תש"ח הקימו הציונים ממשלה בארץ ישראל, לאחר מלחמת ששת הימים בתשכ"ז שכבשו את סיני והגולן החלו פוליטיקאים מסויימים לדבר על כך שזה רק באופן זמני ויחזירו להם את השטחים שלקחו מהם.

הרבי צעק על דבר זה בחריפות רבה, ואמר כמה טעמים על גודל וחומרת האיסור:

בסימן שכ"ט בשולחן ערוך כתוב: שנכרים שבאו על עיר הנמצאת בספר בשבת, אפילו אם באו רק על עסקי קש ותבן יוצאים עליהם במלחמה בשבת, משום סכנת נפשות. ואמר הרבי, כי על חשש נפשות יוצאים למלחמה, כל שכן על ודאי נפשות שמחללים שבת; ומסירת השטחים, ואפילו הדיבורים על מסירתם גורמים לדם יהודי להשפך, ועל כן הוא איסור גמור.

כן הוסיף, שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי הקב"ה, וכך נכתב ברש"י הראשון על התורה: אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בהחודש הזה לכם, ומדוע פתח בבראשית, משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים". שאם יבואו אומות העולם ויאמרו להם לישראל "ליסטים אתם", יענו להם שהוא בראה, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. והיינו, שאין כלל רשות למסור שטחים אלו, שהרי הם ברשות הקב"ה, ולא ברשותנו.

כיון ששלימות הארץ פירושה שארץ ישראל תהיה בידי עם ישראל, הרי ששלימות גמורה בזה תהיה לעתיד לבוא שיתן הקב"ה לעם ישראל את כל הארץ שהבטיח לאברהם אבינו - כולל ארץ הקיני קניזי וקדמוני.

התורה[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – שלמות התורה

שלימות התורה היא שכל התורה - כולל כל רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה שבה ישמרו על ידי כל אחד ואחת מבני ישראל, ללא כל ויתור או פשרה.

כחלק ממאבקי הרבי בזה היו גם המלחמות על הגיור כהלכה, על שמירת השבת באוניות ישראליות, מחד נגד הציונות ומאידך באלו הרואים בהתיישבות בארץ ישראל כסכנת קיום לעם ישראל. כן היו מלחמות על אי הדחת רבנים ממשרתם.

לאידך היו גם פעולות חיוביות, כמבצע תפילין, נרות שבת קודש ושאר מבצעי הקודש, עורר על לימוד חת"ת ורמב"ם, ותבע מרבנים שלא לנתוש את קהילותיהם אלא להשפיע על כל יהודי שאפשר.

שלימות התורה לגמרי, תהיה בגאולה העתידה, כיון שאז כשיבנה בית המקדש, יקובצו הגלויות ויתמנה מלך - אז, נגיע לידי קיום כל התורה כולה, הקרבת הקרבנות, דיני נפשות ושאר מצוות התלויות במקדש ובסנהדרין, כמו גם מצוות התלויות במלך.

מצב כזה בקיום התורה והמצוות היה בזמן שלמה המלך; בביאת המשיח תתווסף מעלה נוספת: שתתווספנה שלוש ערי מקלט בארצות קיני קניזי וקדמוני, ואז תהיה שלימות בקיום התורה והמצוות כפי שאף פעם לא היתה.