רבי חנינא בן דוסא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רבי חנינא בן דוסא היה תנא עני מרוד, ועליו יצאה בת קול: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת.

מסופר כי כאשר צעד ברחוב וירד גשם, אמר רבי חנינא: כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער? והגשמים פסקו מלרדת. כאשר הגיע לביתו אמר: כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת? והגשמים החלו שוב לרדת[1].

בזכותו נזדכך העולם באופן של ממילא[2].

היה ידוע שכשבאו לפניו להזכיר חולה, היה לו סימן אם החולה ימות או לא. אם תפילתו הייתה שגורה בפיו, סימן שהיא מקובלת, ואם לאו, סימן שהחולה ימות.

הבעל שם טוב אמר שהשם חנינא רומז על כך שהנשמה היא ממידת החסד, חנינה[3].

משפחתו[עריכה]

  • דודו, רבי חנינא בן הרכינס.

הערות שוליים

  1. יומא נג. ראה שיחת הרבי בנושא ברשימות.
  2. שם.
  3. כתר שם טוב הוספות קיח.
  4. יבמות שם.
תנאים
סוף תקופת הזוגות הלל הזקןשמאי הזקןחוני המעגלבית שמאי ובית הלליוחנן בן בג בג
דור ראשון רבן גמליאל הזקןרבן יוחנן בן זכאירבי חנינא בן דוסארבי יהודה בן בתירארבי אליעזר בן יעקבשמואל הקטןחלפתא בן דוסא איש כפר חנניאיוחנן בן גודגדא
דור שני (סוף בית המקדש השני ואחריו) רבן גמליאל דיבנהרבי יהושע בן חנניהרבי אליעזר בן הורקנוסרבי אלעזר בן ערךרבי נחוניא בן הקנהיהודה בן תימא
דור שלישי רבי עקיבארבי טרפוןרבי ישמעאלרבי אלעזר בן עזריהרבי חנינא בן תרדיוןבן עזאירבי חלפתאמתיא בן חרשאבא שאול
דור רביעי רבן שמעון בן גמליאלרבי יהודהרבי יוסירבי מאיררבי נהוראירבי שמעון בר יוחאי • רבי אלעזר בן שמוערבי נחמיהרבי נתןאבא שאול • רבי יוחנן הסנדלררב המנונא סבא
דור חמישי רבי יהודה הנשיא • רבי אלעזר ברבי שמעוןרבי בנאה • רבי אלעזר הקפר • רבי שמעון בן מנסיאשמעון בן יהוצדקרבי יאשיהרבי יונתןאליעזר ברבי יוסירבי אברדימוס בן רבי יוסירבי חייארבי שמעון בן חלפתארבי אלעזר בן דורדיא
תנאים שלא ידוע זמנם אבא בנימין  •  רבי שמעון בן יהוצדק  •