רבי אליעזר הקפר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף רבי אלעזר הקפר)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מערת קבורתם של התנאים רבי אלעזר הקפר ובנו בר קפרא בחורבת קברים שבגליל

רבי אליעזר הקפר היה מגדולי התנאים, ואביו של התנא הידוע בר קפרא. הוא מקובל בשם רבי אלעזר הקפר, אך יש גורסים רבי אליעזר, וכן נהוג בחסידות חב"ד[1].

הוא אומר שנזיר נקרא חוטא לפי שנדר עצמו מן היין. רש"י מזכירו בשמו על הפסוק "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש", ולאחר שמפרש "שלא נזהר מטומאת המת", מביא גם דעתו זו של רבי אלעזר הקפר, ומכאן שענין זה קשור לשמו, ובכך מוסבר למה אנו נזקקים גם לפשט השני.

מסביר הרבי[2], כי רבי אלעזר הקפר אומר בפרקי אבות "על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת". על מאמר זה לכאורה קשה: ממ"נ, איך הוא רצונו. וההסבר בזה הוא, שאכן כשיורד לעולם צריך להיות רצונו להשאר למעלה ששם כמובן טוב לו יותר. אבל לאחר שרואה שרצון השי"ת הוא שירד למטה, והרי הקב"ה הוא טוב ודרך הטוב להיטיב, על כרחך שזה ירידה לצורך עלייה.

מסיבה זו סובר רבי אלעזר שהמצער עצמו מהיין נקרא חוטא, שכיון שרצון הבורא הוא שיהיה בזה העולם, אין לו להתנתק מהעולם - "מה לי קטלא כולא ומה לי קטלא פלגא"[3], אלא להיות בזה העולם ושיהיה לו שייכות בעניני העולם, ולכן אם מצער עצמו מהיין נקרא חוטא. לפי רבי אלעזר, דווקא "הרואה סוטה בקלקולה", שאז רואה שאפשר להגיע דרך עניני עולם הזה לענינים של קלקול, וכמאמר הבעש"ט שכל ענין שאדם רואה יש לו שייכות אליו.

מאמרו זה של רבי אלעזר הקפר, מובא גם באגרת התשובה, אודות האיסור להתענות בזמן הזה לאדם שזה מחליש אותו מעבודת השם.

מאמרותיו[עריכה]

הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מi העולם.[4]

הערות שוליים

תנאים
סוף תקופת הזוגות הלל הזקןשמאי הזקןחוני המעגלבית שמאי ובית הלליוחנן בן בג בג
דור ראשון רבן גמליאל הזקןרבן יוחנן בן זכאירבי חנינא בן דוסארבי יהודה בן בתירארבי אליעזר בן יעקבשמואל הקטןחלפתא בן דוסא איש כפר חנניאיוחנן בן גודגדא
דור שני (סוף בית המקדש השני ואחריו) רבן גמליאל דיבנהרבי יהושע בן חנניהרבי אליעזר בן הורקנוסרבי אלעזר בן ערךרבי נחוניא בן הקנהיהודה בן תימא
דור שלישי רבי עקיבארבי טרפוןרבי ישמעאלרבי אלעזר בן עזריהרבי חנינא בן תרדיוןבן עזאירבי חלפתאמתיא בן חרשאבא שאול
דור רביעי רבן שמעון בן גמליאלרבי יהודהרבי יוסירבי מאיררבי נהוראירבי שמעון בר יוחאי • רבי אלעזר בן שמוערבי נחמיהרבי נתןאבא שאול • רבי יוחנן הסנדלררב המנונא סבא
דור חמישי רבי יהודה הנשיא • רבי אלעזר ברבי שמעוןרבי בנאה • רבי אלעזר הקפר • רבי שמעון בן מנסיאשמעון בן יהוצדקרבי יאשיהרבי יונתןאליעזר ברבי יוסירבי אברדימוס בן רבי יוסירבי חייארבי שמעון בן חלפתארבי אלעזר בן דורדיא
תנאים שלא ידוע זמנם אבא בנימין  •  רבי שמעון בן יהוצדק  •