רבי אלעזר בן עזריה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רבי אלעזר בן עזריה, תנא ונשיא בן דורם של רבי אליעזר, רבי יהושע ורבן גמליאל הנשיא. שימש כנשיא בצורה חלקית במקביל לר"ג.

בזמן שהורידו את התנא רבן גמליאל דיבנה מהנשיאות[1] חיפשו מישהו בעל יחוס למנות אותו לנשיא, כדי שהקפדתו של רבן גמליאל לא תחול עליו. ולכן צינו את רבי אלעזר בן עזריה, שהיה דור עשירי לעזרא הסופר.

רבי אלעזר בן עזריה נמלך באשתו, שהציגה בפניו שתי טענות: הראשונה, שהיא חוששת שמדובר בתפקיד לזמן קצר, ואחר כך יעבירו אותו מהנשיאות. על כך השיב רבי אלעזר בן עזריה, שאדם קונה כלי זכוכית, למרות שהוא יודע שבזמן קצר הם ישברו, מכיון שוכו" הוא נהנה בזמן הקצר עד שישברו, כך גם כל יום שהוא יהיה נשיא, הרי זה דבר טוב.

הטענה השניה שטענה לו אשתו, היא שאין לו הדרת פנים מכיון שהוא צעיר מדי. על כך לא הייתה לו תשובה, אבל נעשה לו נס ונוספו לו שמונה עשר שורות של שערות לבנות, ואז התבטא את המאמר הידוע "הרי אני כבן שבעים שנה".. על פי הסבר הרבי[2] וודאי שלא היה כאן ענין של רמיה ח"ו, אלא שכן היה האמת, שמצד יגיעתו העצומה בתורה הספיק בזמן קצר מה שאחרים עומלים במשך שבעים שנה. 

כאשר רבן גמליאל ושאר החכמים באו לכלל הבנה ביניהם, נסתפקו חכמים מה לעשות, לא רצו להוריד את רבי אלעזר לגמרי מהנשיאות, אם כי רצו למנות חזרה את רבן גמליאל, ובאופן שלא תהיה לו קפידא על רבי אלעזר בן עזריה, ולכן קבעו שרק פעם אחת בחודש ידרוש רבי אלעזר בן עזריה בשבת, ואילו בשאר שלושת השבתות ידרוש רבן גמליאל.

הערות שוליים

  1. עי' ברכות דף כ"ז ואילך.
  2. התועדויות תשמ"ב.


תנאים
סוף תקופת הזוגות הלל הזקןשמאי הזקןחוני המעגלבית שמאי ובית הלליוחנן בן בג בג
דור ראשון רבן גמליאל הזקןרבן יוחנן בן זכאירבי חנינא בן דוסארבי יהודה בן בתירארבי אליעזר בן יעקבשמואל הקטןחלפתא בן דוסא איש כפר חנניאיוחנן בן גודגדא
דור שני (סוף בית המקדש השני ואחריו) רבן גמליאל דיבנהרבי יהושע בן חנניהרבי אליעזר בן הורקנוסרבי אלעזר בן ערךרבי נחוניא בן הקנהיהודה בן תימא
דור שלישי רבי עקיבארבי טרפוןרבי ישמעאלרבי אלעזר בן עזריהרבי חנינא בן תרדיוןבן עזאירבי חלפתאמתיא בן חרשאבא שאול
דור רביעי רבן שמעון בן גמליאלרבי יהודהרבי יוסירבי מאיררבי נהוראירבי שמעון בר יוחאי • רבי אלעזר בן שמוערבי נחמיהרבי נתןאבא שאול • רבי יוחנן הסנדלררב המנונא סבא
דור חמישי רבי יהודה הנשיא • רבי אלעזר ברבי שמעוןרבי בנאה • רבי אלעזר הקפר • רבי שמעון בן מנסיאשמעון בן יהוצדקרבי יאשיהרבי יונתןאליעזר ברבי יוסירבי אברדימוס בן רבי יוסירבי חייארבי שמעון בן חלפתארבי אלעזר בן דורדיא
תנאים שלא ידוע זמנם אבא בנימין  •  רבי שמעון בן יהוצדק  •