קונטרס בית רבינו שבבבל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
שער הקונטרס
770 איסטרן פארקוויי - בית רבינו שבבבל שבדורנו, מעלתו מודגשת בקונטרס

בכ"ף מר-חשון תשנ"ב הוציא הרבי קונטרס בשם "בית רבינו שבבבל", בו מפליא הרבי במעלת 770 מקומו של נשיא הדור. מאז שהקונטרס יצא-לאור החזיק הרבי את הקונטרס בתוך הסידור שלו, ומעולם לא הוציאו.

התבטאויות מיוחדות בקונטרס[עריכה]

התבטאויות מיוחדות בהפלאת המקום בו התפלל וממנו פעל אדמו"ר הריי"צ בעשר שנותיו האחרונות בעלמא דין וכיו"ב -נאמרו עוד לפני הדפסת הקונטרס. כך לדוגמה אמר הרבי בשבת פרשת האזינו תש"נ ש"כיון שזהו ביתו של הקב"ה - הרי בודאי שכ"ק מו"ח אדמו"ר (ביחד עם כל הצדיקים) נמצא באותו מקום שבו נמצא הקב"ה"!

החידוש והייחודיות בקונטרס "בית רבינו שבבבל", הוא במימד הנצחיות שמעניק הרבי לבית קדוש זה: לאחר שקובע הרבי שבבית רבינו שבבבל ישנה השראת וגילוי השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש, וממקום זה נמשך השראת וגילוי השכינה לכל המקומות הקדושים בעולם כולו, ובית זה נקרא בשם "תלפיות", שכל פיות פונות בו כבבית המקדש,

מוסיף הרבי ואומר, שעיקר עניינו של בית רבינו שבבבל הוא הגאולה וקיבוץ כל הבתי כנסת לארץ ישראל -הרי הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד, ובו יתגלה המקדש דלעתיד ומשם ישוב לירושלים.

בכך, למעשה, קבע הרבי שעד לרגע בו ירד בית המקדש השלישי, יתחבר ל-‏770 וימשיך יחד איתו לירושלים - הרי 770 ממשיך להיות בית המקדש מעט העיקרי של זמן הגלות, שבו שורה ומתגלה השכינה בדוגמת השראתה בבית המקדש בירושלים.

ויש גם התבטאויות מפורשות אודות נצחיות הקדושה במקום זה: "המקום הקבוע ד"בית רבינו", בית הכנסת ובית המדרש שלו, המרכז של ליובאוויטש במשך עשר שנים (תקופה שלימה) האחרונות ("הכל הולך אחר החיתום") דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא דין, וגם לאחרי הסתלקותו קדושה לא זזה ממקומה, ואדרבא, באופן ד"מעלין בקודש", "מוסיף והולך", עד ביאת גואל צדק". ובהמשך: "העבודה דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה מ"בית רבינו" ("770") הולכת ונמשכת וביתר שאת וביתר עז.. ונמצא ש"בית רבינו, ("770") הוא בבחינת "תלפיות", "תל שכל פיות פונים בו", יותר מיובל שנים (ת"ש - תש"נ), "עד עולם"".

התבטאויות מיוחדות נוספות נאמרו בקונטרס, שבהן רמז הרבי מפורשות על עובדת היותו מלך המשיח. לדוגמה, בהערה 92 כותב הרבי: "ולהעיר, ש770 בגימטריא בית משיח".

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הקונטרס ופרסומים קשורים
ילדים ונוער
מדיה