קבלת הידור בראש השנה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבלת הידור בראש השנה הוא מנהג חב"די - בכל ראש השנה יש לקבל הידור מצוה חדש, החלטה טובה, משום שבראש השנה נמשך מלמעלה אור חדש לעולם[1], ומן הראוי שכל יהודי יקבל על עצמו משהו חדש בקיום המצוות.

דברי אדמו"ר הריי"צ[עריכה]

אדמו"ר הריי"צ גילה את המנהג לחסידים, וכדבריו[2]: "כבוד קדושת אבי אדוני מורי ורבי נהג לקבל על עצמו הידור נוסף לפני כל ראש השנה".

אדמו"ר הריי"צ הסביר שזה צריך להיות תוספת הידור כלשהו בקיום מצות עשה, בזהירות מלא תעשה ובהנהגה טובה - אפילו אם קודם לכן היו כל הנהגותיו כדבעי למהוי (=כפי שצריך להיות)[3].

ובספר המאמרים[4] כתב אדמו"ר הריי"צ: "זהירות יתירה במצוות עשה וזהירות בסייג של לא תעשה וזהירות יתירה בהנהגה טובה", וכמו כן כתב "בראש השנה צריך כל אחד ואחד ליקח על עצמו איזה תוספת ענין ביראת שמים, ואיזה הרגל במידה טובה, ולשבור את רגילות הקודמים ולקבוע בנפשו טובים מהם"[5].

הכלי להצלחה - הידור נוסף בשמיני עצרת[עריכה]

הרב רפאל נחמן כהן סיפר[6] שבשנת תרע"ז שמע מפי אדמו"ר הריי"צ בשם אביו אדמו"ר הרש"ב: רבים שואלים ודורשים, הרי, אחרי עבודת האדם בראש השנה ויום הכיפורים, שבוודאי כל אחד התעורר והחליט החלטות טובות בסור מרע ועשה טוב, בכל זאת כשמגיעה עבודת השם בכל השנה כולה, לא ניכר עליו כל שינוי?

ועל כן, על זה באה ה"עצרת" תהיה לכם, פירוש שכל אחד צריך להיעצר, להתעכב ולקבל על עצמו זהירות הידור נוסף ב"סור מרע" וב"ועשה טוב", וזה הכלי להחזיק ולקיים את ההחלטות שמחליטים בראש השנה ויום הכיפורים.

מסיבה זו, הסביר אדמו"ר הריי"צ, חדל אדמו"ר הרש"ב לשתות תה ממים שהורתחו במיחם אלא רק מהקומקום החשמלי שלו.

הידור בני אדמו"ר הצמח צדק[עריכה]

לבני אדמו"ר הצמח צדק היה סדר שבכל שנה בראש השנה היו מקבלים על עצמם תוספת בלימוד מכפי שהיה בשנה שעברה. עד הושענא רבא היה הדבר נתון עדיין בשקלא וטריא (=בדיון), ובהושענא רבא היו נכנסים אל אביהם אדמו"ר הצמח צדק, והוא היה נותן את הסכמתו או לפעמים משנה לענין אחר[7].

אופן הקבלה - בלי נדר[עריכה]

על אופן הקבלה הורה הרבי: מובן, שאצל אנשים כערכנו צריכה להיות זהירות מיוחדת שקבלת החלטה טובה - ובפרט קבלת החלטה טובה בראש השנה - תהיה באופן של "בלי נדר" דוקא[8].

הערות שוליים

  1. תניא, אגרת הקודש סימן יד.
  2. הובאו ב"ספר המנהגים" עמ' 56.
  3. לקוטי שיחות, ב, עמ' 386. אגרות קודש אדמו"ר מה"מ, ז' עמ' רד.
  4. ספר המאמרים - קונטרסים - א, עמ' קלב. וראו גם ספר המאמרים תרח"ץ, עמ' כד.
  5. שם, עמ' ל
  6. שמועות וסיפורים א, עמ' 141
  7. ספר השיחות תרצ"ז, עמ' 197.
  8. התוועדויות תשמ"ג, א, עמ' 34.
ראש השנה
הכנות לראש השנה
שבת שלפני ראש השנה · מגבית לצורכי ר"ה · ערב ראש השנה
סדר התפילות
ערבית · שחרית · מוסף · נוסח התפילה · קדיש בימים נוראים · קריאת התורה בראש השנה · הכנות לתקיעות · תקיעות · אבינו מלכינו
ענינים כלליים
סעודות ראש השנה · בוקר ר"ה · עבודת היום דראש השנה · מוצאי ראש השנה
שונות
מנהגים שונים · הנהגות רבותינו בר"ה · נסיעה לרבי · תשליך · קבלת הידור בר"ה · ברכת לשנה טובה · ר"ה והקהל
ניגונים לראש השנה
ברכות קודם התקיעות · ניגון דביקות לאדה"ז · מן המיצר · ארשת שפתינו · מכלכל חיים · רחמנא דעני · אשרי איש שלא ישכחך · ניגון קודם קדיש מוסף· היום תאמצנו · האדרת והאמונה · ניגון קדיש (ברדיצ'וב) ·ניגון טעמים