פורים תשי"ג

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאמרי רבותינו נשיאנו
דער פרומער וארא · איתא במדרש תילים · והדרת פני זקן · כתב יד דא"ח ישן לא נודע למי · באתי לגני · ושאבתם מים בששון · וידעת תרנ"ז - מוסקבה · החלצו תרנ"ט
מאמרי הרבי
אשר תבחר · ביום עשתי עשר · גדול יהיה · ושבתי בשלום · כי ישאלך בנך · לא תהיה משכלה · ואתה תצווה את בני ישראל · על כן קראו הימים האלה ימי הפורים
המשכים
המשך והחרים · המשך וככה תרל"ז · המשך רנ"ט · המשך תרס"ו · המשך תער"ב
מושגים
דיבור המתחיל · ביכלאך · בלתי מוגה · מוגה · המשך
הרבי בהתוועדות פורים תשי"ג

התוועדות פורים תשי"ג. התוועדות זו זכורה במיוחד בשל דברים שאמר הרבי, שנקשרו למותו של סטאלין שהתרחש באותו יום בו נאמרו הדברים.

סדר ההתוועדות[עריכה]

הרבי אמר מאמר דא"ח שהתחיל במילים "ויהי אומן את הדסה", ולאחר מכן המשיך בשיחות קודשו כהרגלו בקודש. במהלך ההתוועדות אמר הרבי אחת עשרה שיחות קודש. אולם בשעה 2 לפנות בוקר, הורה הרבי על אמירת מאמר נוסף, דבר פלא כשלעצמו שכן לפני כן אף פעם לא נאמרו בהתווועדות אחת שני מאמרים, לפני אמירת המאמר הקדים הרבי את הסיפור הידוע על הבחירות שהתקיימו לאחר נפילת הצאר ברוסיה, כאשר אדמו"ר הרש"ב הורה ללכת לבחור. אחד החסידים שלא ידע מהוויות העולם הלך לבחור כפי שצווה. כשהגיע למקום אסיפת הבחירות, שמע את כולם צועקים הו-רה וגם הוא צעק בכל כוחו, כשהוא מתכוון "הוא-רע".

בספרו זאת תיאר הרבי איך עשה בדיוק אותו חסיד- הוא עצם את עיניו, הרים את שתי ידיו כלפי מעלה והכריז שלוש פעמים הוא-רע הוא-רע הוא-רע[1], ולאחר מכן השעין ראשו הקדוש על ידיו, כעבור דקות ארוכות הרים הרבי את ראשו והחל באמירת המאמר השני, ד"ה "על כן קראו לימים האלה פורים" (הוגה על ידי כ"ק אדמו"ר שליט"א, וי"ל בקונטרס פורים תנש"א).

כשבוע לאחר חג הפורים, הודיעו בכל כלי התקשורת בברית המועצות של רוסיה, שסטאלין מת מדום לב, לפני שבוע.

ב'פתח דבר' למאמר, שהוגה על ידי הרבי נכתב: "המאמר השני* שנאמר בהתוועדות דפורים בשנה ההיא, שאמירתו הייתה קשורה, כנראה, עם המאורעות שאירעו בתקופה ההיא עד למפלתו של המושל דמדינה ההיא שהי' צורר ישראל, כפי שהבינו בשעתו מהסיפור שסיפר הרבי - כהקדמה ובסמיכות לאמירת מאמר זה - על דבר הוראת אדמו"ר (הרש"ב) בתקופת המהפיכה לאחרי מפלתו של הקיסר".

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. על פי היומנים - כך עשה הרבי מלך המשיח שליט"א שלוש פעמים, כשבכל פעם פנה הרבי לצד אחר של האולם.