פורטל:ישיבות חב"ד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פורטל ישיבות חב"ד
תחילת דרכו של אדמו"ר הזקן בייסוד חסידות חב"ד בליאזני היתה בהקמת ישיבה. הוא פרסם בכל האזור כי אברכים המעוניים בלימוד ברמה גבוהה ובהדרכה בעבודת ה' יכולים להתקבל אצלו. האברכים שהתקבלו בישיבה זו היו גאונים עצומים הבקיאים בש"ס, וניתן לשער את רמת הלימודים ב'ישיבה' זו, כאשר המלמדים היו אדמו"ר הזקן, אחיו המהרי"ל ובנו אדמו"ר האמצעי. ישיבה זו אורגנה יפה וחולקה לשלוש מחלקות שנקראו בשם "חדרים".

בכל השנים ישבו בליובאוויטש אברכים שהיו מקבלים את משכורתם ממזכירות הרבי, והיו יושבים ולומדים כל העת בליובאוויטש, אלו היו נקראים ה'יושבים'. אך לא ידוע על מסגרת לימודים מיוחדת לבחורי החסידים, כך שהלכו ללמוד בישיבות אחרות ללא מאפיינים חב"דיים, וודאי שלא היה להם לימוד קבוע ועיקרי בתורת החסידות.

בט"ו אלול תרנ"ז הכרי"ז אדמו"ר הרש"ב על הקמת ישיבה חב"דית, אשר בה ילמדו חסידות כחלק מלימודי הישיבה הסדירים, דבר יום ביומו, ובו יחונכו הבחורים על עבודת ה' בדרך החסידות. בשמחת תורה תרנ"ט הכריז כי שמה של הישיבה היא תומכי תמימים, וכי התלמידים יכונו "תמימים", על שם שלומדים תורת ה' תמימה – נגלה וחסידות.

אדמו"ר הרש"ב הוא שעיצב את עקרונות הברזל התאולוגיים והמעשיים של הישיבה. הוא ביאר כי ה"תמימים" הינם "חיילי בית דוד" אשר יביאו את משיח צדקנו, ותפקידם לשכוח מכל הוויות העולם, מביתם והוריהם, ולהתמסר ללימוד הנגלה והחסידות ולעבודת התפלה. את בנו אדמו"ר הריי"צ מינה למנהל הישיבה.

עוד בימיו נפוצה הישיבה באמצעות סניפיה על פני ערים ועיירות רבים. בכל קהילה חב"דית גדולה הוקם גם סניף של ישיבת "תומכי תמימים" בו למדו בחורי החסידים מכל מקומות פזוריהם, ואדמו"ר הרש"ב ולאחריו בנו ממלא-מקומו אדמו"ר הריי"צ ניהלו את הסניפים ע"פ עקרונותיה וברוחה של ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית.

הסברים רוחניים ונעלים קשרו רבותינו נשיאינו בהקמת הישיבה ובמשמעותה, אך גם בפשטות ניתן להיווכח שצעד זה היה מנוף אדיר לחיזוק דרכה של חסידות חב"ד, והגרעין העיקרי שהצמיח את הדורות הבאים של חסידי חב"ד.

מליובאוויטש עברה הישיבה המרכזית לרוסטוב וכן הלאה, עד ל-770 ברוקלין נ.י. מאז ועד היום הוקמו עשרות סניפים של הישיבה בכל רחבי הארץ והעולם, ובמגמת הוספה אין-סופית, לאור הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח להקים ישיבות תומכי תמימים בכל מקום יהודי בעולם.