פורטל:ילחם מלחמות ה'

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פורטל ילחם מלחמות ה'
"וילחם מלחמות ה'" זהו הסימן ההלכתי האחרון על פיו נדע שאכן אותו מלך שיעמוד מבית דוד - "הרי זה בחזקת שהוא משיח".

מהם אותן המלחמות שמלך המשיח נלחם עוד בזמן הגלות? ישנן אומות שמציקות לבני ישראל ולא מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות, שזהו עיקר עניין הגלות - מניעות ועיכובים על קיום התורה, ומלך המשיח נלחם בהם ומניח לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן.

מלחמות אלו נקראים מלחמות ה', כלשון הכתוב בדוד "כי את מלחמות ה' אדוני נלחם" וכפירוש הפסוק שמלחמתו להגנת בני ישראל נקראת מלחמת ה' כי כל הנוגע בהם כנוגע בבת עינו.

מלחמות מלך המשיח

מבואר שמלחמתו של מלך המשיח אינה בכלי נשק אלא בדברי שלום, "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע", ובלשונו של הרבי מלך המשיח: "דווקא מתוך מלחמה של שלום", "המלחמה על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה".

במסגרת מלחמה זו של "למלא את העולם צדק", הרבי שליט"א מלך המשיח הודיע עוד לפני כ 30- שנה שהמשיח שבדור נלחם "מלחמות ה'", ומפרט שזה כולל את המלחמה "להעביר ממשלת זדון מן הארץ", והסביר שניצחון מלחמה זו יהיה כאשר יצאו ממדינת רוסיה עשרות אלפים ורבבות מבני ישראל.

הרבי שליט"א קבע ש"רואים בפועל שכבר נעשה ה"ילחם מלחמות ה'", ובכמה וכמה עניינים כבר מנצח".

אפשר לראות ניצחונות אלו בפשטות: במשך קרוב לאלפיים שנה שבני ישראל היו בגלות לא היה באפשרותם לקיים תורה ומצוות ובכל דור עמדו עליהם נוגשים. גם בדור האחרון כמה מיליונים מבני ישראל היו מעבר למסך הברזל תחת שלטון הצורר הקומוניסטי ללא אפשרות לקיום תורה ומצוות מינימאלי.

בשנים האחרונות, קרה דבר פלא שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה, שהמעצמה הסובייטית התפרקה מאליה ללא ירייה אחת, וכעת בני ישראל בכל מקום שהם על פני העולם חפשיים לגמרי לקיים תורה ומצוות ללא שום הגבלות מאומות העולם! זהו נצחונו של מלך המשיח.

בעניין זה נלחם המלך המשיח גם מלחמה חיובית - בהפצת שבע מצוות בני נח בין אומות העולם, ובחינוך ילדי אומות העולם על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו, כשהוא חולל במישורים אלו מהפך עולמי כשמנהיגי ארצות הברית ועוד מדינות בעולם יצאו בקריאה לקיום שבע מצוות בני נח, בחקיקת חוק ל'רגע של שתיקה' ומחשבה אודות בורא העולם בבתי הספר הכלליים בארצות הברית, ועוד.

שלימות התורה

לערך המלא: שלימות התורה

עניין נוסף במלחמותיו של המשיח, כפסק הרמב"ם שעניינו של המלך הוא: "להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה'". ומבאר הרבי שליט"א מלך המשיח ש"מלחמות ה'" הם על אותם שלושה עניינים שמונה הרמב"ם.

מלחמתו של המלך המשיח בדורנו לאורך השנים "להרים דת האמת" היא בכל שלשת השלמויות: מלחמה אדירה ניהל הרבי שליט"א על "שלימות התורה", כשהוא עומד בעוז כנגד כל פרצה בחומת הדת. כנגד הרוח הפשרנית שדבקה בחוגים שונים ביהדות, וכנגד שיטת ההתגוננות של יהודים מפני אליל המדע.

מאבק ארוך ועיקש ניהל כנגד נסיעת אוניות ישראליות בשבת, וכנגד עוד פרטים רבים בתחומי קיום התורה והמצוות על ידי בני-ישראל בכל מקום שהם.

גם מלחמה חיובית מנהל הרבי שליט"א על שלימות התורה, כאשר הוא מפיץ את עשרת מבצעי הקודש, שולח שלוחים להפצת התורה והיהדות בכל מקום יהודי בעולם, ופועל בכל דרך אפשרית לחיזוק היהדות והפצתה בפרט ובכלל.

המלחמת לשלימות העם

לערך המלא:שלימות העם

מלחמה אדירה ניהל הרבי על "שלימות העם", כשהוא לוחם כארי על ביטול הגזירה של חוק "מיהו יהודי" המתיר "גיור" שלא דווקא "כהלכה" היהודית, גיור שאינו אמיתי.

זוהי פירצה מסוכנת המערערת את רציפותו של העם היהודי בהתאם למסורת ההלכתית מדורי דורות. זהו מאבק על הדבר הבסיסי ביותר - על עצם הזהות היהודית - שלימות העם היהודי.

מאבק זה בא לידי ביטוי בכל רחבי העולם, במלחמה נגד המיסיון והכתות למיניהם, ומלחמה רחבה כנגד תופעת ההתבוללות הנוראה שמאיימת בדורנו על הזהות היהודית, כאשר הרבי שליט"א מפעיל את כל כוח ההשפעה בכל האופנים, ומונע מאות מקרים של חתונות יהודים עם - להבדיל - גויים ח"ו.

המלחמה לשלימות הארץ

לערך המלא: שלימות הארץ

ידוע מאבקו על "שלימות הארץ", מלחמה שמשתרעת על פני עשרות שנים של זעקה, בבארו כי על פי ההלכה אסור למסור אף שעל משטחי ארץ ישראל לגויים, מצד פיקוח נפש, וגם אין ליושבים בממשלה הכוח והרשות למסור שטחים אלו השייכים לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום שהם, והקב"ה החזירם לידינו בנסים גלויים (במלחמת השחרור וששת הימים) - דבר המהוה גם זלזול במתנת הקב"ה, שהוא חילול ה' וחילול קדושת הארץ.

הרבי שליט"א התריע שגם הדיבורים אודות אוטונומיה אסורים, ויביאו לבסוף למסירת חלקים מארץ ישראל בפועל, הרבי שליט"א הזהיר כי ממשלה שתלך בכיוון זה - אזי הוא בעצמו יהיה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות נגדה, שתתפרק הממשלה. ואכן מאז ועד היום כל ראש ממשלה שדיבר על מסירת חלקים מארץ ישראל לא השלים את הקדנציה!

קישורים חיצוניים

שלימות התורה
עשרת המבצעים | שליח | כינוס השלוחים | נסיעת אוניות ישראליות בשבת | צעירי אגודת חב"ד | מרכז לענייני חינוך | צבאות השם
שלימות העם
מיהו יהודי | הועד למען שלימות העם | לוחמי שלימות העם | שלימות | שופר אסוסיאיישן דאמריקה | הועד למען קיום היהדות | עצומת המליון | כנס עסקני אנ"ש בנושא מיהו יהודי
שלימות הארץ
שלימות הארץ המטה העולמי להצלת העם והארץ | מטה שלימות הארץ | קראתי ואין עונה (ספר) | בנפשנו הדבר - סקירה ביטחונית (ספר) | גדולי ישראל על החזרת שטחים (ספר) | מטה גאולה ומשיח (ביתר) | מלחמה ושלום בארצנו הקדושה | שלמות הארץ (ספר) | דעת תורה בענייני המצב בארץ הקודש | שלום שלום ואין שלום | בין אור לחושך | המטה לשלום העם והארץ | בד"ץ שלימות הארץ | כל הארץ