פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/אוסף ציטוטים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אוסף הציטוטים הנבחרים של פורטל גאולה ומשיח

לעריכת הציטוטים לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

י.png "אילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא." י.png
– משיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א

2

י.png דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה! י.png
– משיחת ש"פ ויגש ה'תנש"א

3

י.png "שובה ישראל עד ה' אלקיך", והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש י.png
היום יום ט"ו טבת

4

י.png הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך שהכל כבר מוכן לגאולה! י.png
– משיחת ש"פ ויצא ה'תשנ"ב

5

י.png אין מה לחכות יותר כיון שכבר סיימו כל עניני העבודה, וכבר עשו תשובה, ואין הדבר תלוי אלא בביאת משיח עצמו! י.png
– משיחת הרבי עם הרב מרדכי אליהו בביקורו ב-770, ו' בחשוון ה'תשנ"ב

6

י.png ועוד ועיקר לזעוק להקב"ה על אריכות הגלות "עד מתי", ולבקש ולדרוש ולעשות כל מה שאפשר שתיכף ומיד תבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו! י.png
– משיחות פרשת תצוה ה'תשנ"ב

7

י.png בכוחו של כל אחד מאתנו ומחובתו לעשות ככל שביכולתו למען ביאת המשיח והגאולה, זה אכן תלוי במעשינו ועבודתנו! י.png
– שיחת ש"פ שמיני ה'תנש"א

8

י.png ההוספה בלימוד התורה ובעניני משיח והגאולה היא הדרך הישרה לפעול התגלות וביאת משיח והגאולה בפועל ממש. י.png
– משיחת ש"פ תזריע מצורע ה'תנש"א

9

י.png ופסק דין ברור ברמב"ם "כל מי שאינו מאמין בו (במלך המשיח, "מלך מבית דוד כו'", נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי) או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד כופר אלא בתורה ובמשה רבינו"! י.png
– התוועדויות ה'תשמ"ו חלק א' עמוד 155

10

י.png כָּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְאֻלָּה לָעוֹלָם, י.png
משנה, מסכת אבות, פרק ו', משנה ו'

11

י.png גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. י.png
בבא קמא דף י' עמוד א'.

12

י.png עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל ממש! י.png
– משיחת כ"ח ניסן התנש"א

13

י.png הגאולה תאחד את כל ישראל, מהגדול שבגדולים ועד לקטן שבקטנים, שכן לא יישאר אף יהודי בגלות. י.png
– משיחת ליל ה' חג הסוכות ה'תשמ"ה

14

י.png אולי התקבצו כל הרבנים ויוציאו פסק דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תכף ומיד. י.png
כ"ז אדר ב' התשמ"ו (משיחתו עם הרבנים הראשיים לישראל דאז)

15

‏‏‏‏

י.png לימוד יומי ברמב"ם בכל תפוצות ישראל הוא מהענינים הממהרים ומביאים את הגאולה. י.png
– משיחת ש"פ בלק התשמ"ח‎‎

16

י.png ללכד את כל היהודים אנשים, נשים וטף בארץ ישראל סביבות לימוד התורה וקיום המצוות. ליכוד זה עצמו ילכד אותם לקבל את פני משיח. י.png
ח' טבת התנש"א

17

י.png כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות. י.png
משנה תורה לרמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק י"א הלכה ד.

18

י.png בפרט כאשר מבקשעים וצועקים ללא הרף "ווי ואנט משיח נאו" (אנו רוצים משיח עכשיו!) שעל ידי זה יתוסף עוד יותר בקירוב וזירוז הגאולה. י.png
– משיחת ש"פ שמות התשמ"ז

19

י.png מכיון שכן צועקים יהודים עד מתי וכאשר צועקים - הצעקה פועלת... י.png
– משיחת ש"פ כי-תצא התשמ"ה.

20

י.png ושאלתי את פי משיח: אימתי קאתי מר? והשיב לי: בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה.. י.png
– מכתב הבעש"ט - כתר שם טוב בתחילתו.

21

י.png ר' אלעזר בר' שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות י.png
תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף מ' עמוד ב'

22

י.png תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות י.png
תניא פרק ל"ז.

23

י.png ויתרה מזה, שכבר סיימו גם "צחצוח הכפתורים", וצריכים רק לעמוד הכן לקבל פני משיח צדקנו. י.png
– משיחת ש"פ בלק ה'תנש"א.

24

י.png לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא אלא שהגאולה עומדת כבר על סף הפתח, ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך החדר!! י.png
– ו' מר-חשון ה'תשנ"ב - מביקור הרב מרדכי אליהו.

25

י.png הנה כבר (מלך המשיח) בא, וכבר הגיעה - כבר התחילה - הגאולה האמיתית והשלימה. י.png
י"ח תמוז ה'תנש"א.

26

י.png על כל אחד ואחד לעשות חשבון צדק בנפשו: מה עשה עד עכשיו לקירוב הגאולה?!... י.png
ספר השיחות ה'תשמ"ח ב', 584.

27

י.png בשעה שהולך לדבר עם הזולת - לכל לראש עלי לצעוק "משיח נאו"!... ולצעוק עד כדי כך, שגם הזולת עצמו יתחיל לצעוק "משיח נאו"! י.png
התועדויות ה'תשמ"ה ג, 0649.

28

י.png כל יהודי אנשים נשים ואפילו טף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו ולהביא את משיח צדקנו בפועל ממש! י.png
ספר השיחות ה'תנש"א ב, 489.

29

י.png הכרח השעה מחייב, שכל אחד ואחת מישראל, מקטן ועד גדול, יחשוב אודות הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. י.png
– התועדויות ה'תשמ"ז ב', 651.

30

י.png יהודי, בגופו ובנשמתו, "שותף" להקב"ה כל עניניו של הקב"ה, כולל ועיקר - בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה. י.png
ספר השיחות ה'תנש"אב', 646.

31

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/31

32

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/32

33

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/33

34

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/34

35

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/35

36

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/36

37

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/37

38

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/38

39

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/39

40

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/40

41

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/41

42

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/42

43

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/43

44

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/44

45

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/45

46

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/46

47

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/47

48

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/48

49

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/49

50

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/50

51

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/51

52

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/52