עץ חיים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף עץ חיים (ספר))
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שער הספר בדפוס ראשון (קוריץ, תקמ"ב)
Disambig RTL.svg.pngהמונח "עץ חיים" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו עץ חיים (פירושונים).

הספר עץ חיים הוא הספר העיקרי בכתבי האריז"ל המסכם את קבלת האר"י, כפי שנכתבה בידי תלמידו העיקרי רבי חיים ויטאל, שעליו סמך האריז"ל שיעביר את תורתו. הספר הוא אחד מהחיבורים היסודיים ביותר בתורת הקבלה, ומובא פעמים רבות בתורת החסידות, ועד שרוב הענינים מקבלת האריז"ל המבוארים בחסידות מבוססים על ספר זה[1].

לאחר פטירתו של האר"י החל רבי חיים לערוך את הדברים ששמע מפיו בתורת הקבלה לספר בשם "עץ חיים", שחולק על ידו לשמונה שערים. ספר זה נשמר באמתחתו ולא פורסם מעולם. מתוך ספר זה ערך בנו, רבי שמואל ויטאל, שמונה שערים שסודרו על ידו בעריכה מחודשת והתפרסמו לאחר מכן. רבי מאיר פאפירש ערך מתוך כתבי האר"י שהיו בידו (חלקם הועתקו בגניבה מכתבי רבי חיים, וחלקם כתבים שגנז רבי חיים והתגלו לאחר מכן) את הספר "דרך עץ החיים", שהוא הספר "עץ חיים" הנדפס שלפנינו.

שם הספר[עריכה]

הספר שיועד על ידי רבי חיים ויטאל להוות את ספר היסוד ללימוד תורת הקבלה, נקרא בשם 'עץ חיים' מתוך כוונה לרמוז ל'עץ החיים' שהיה בגן עדן קודם החטא, המהווה את הסמל לתכלית השלימות של טוב וקדושה, דבר התואם את ההסתכלות הכללית על תורת הסוד, פנימיות התורה, שאינה עוסקת בענינים שליליים, אלא עוסקת בחקר האלוקי[2].

בשמו של הספר רמז המחבר גם לשמו הפרטי, שנקרא בשם 'חיים'.

תוכן הספר[עריכה]

הספר כפי שנהגה ונלמד על ידי רבותינו נשיאינו אינו מחולק לנושאים כלליים, אלא נכתב כשערים כלליים שנחלקו לפרקים. רצונו של רבי חיים ויטאל[3] היה לסדר את הספר לפי שערים כלליים, אך לא הספיק לסדר זאת בעצמו, ותלמיד תלמידו, רבי מאיר פופרש חיבר את הספר 'דרך עץ חיים' (הנפוץ כיום בשם 'עץ חיים') בו כלל את השערים לפי נושאים כלליים, וקרא להם בשם 'היכלות', על פי הסדר אותו קבע רבי חיים ויטאל:

  1. היכל אדם קדמון.
  2. היכל הנקודים.
  3. היכל הכתר.
  4. היכל או"א.
  5. היכל ז"א.
  6. היכל נוקבא דז"א.
  7. היכל אבי"ע.

ההיכלות עצמם מחולקים לפרקים, וכל פרק מחולק לענפים שונים (נגזר משם הספר: עץ חיים).

ראו גם[עריכה]

הערות שוליים

  1. שיחת בדר"ח מרחשון תש"מ.
  2. את ענין זה מסביר אדמו"ר הזקן בהרחבה בספר התניא, באגרת הקודש פרק כ"ו, והוא מופיע גם בהקדמתו של רבי חיים ויטאל לספר: "חכמת האמת ונקרא עץ החיים.. הנה נתבאר במקום אחר הזה כי עון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת הקבלה".
  3. כפי שכתב בהקדמה לספרו 'מבוא שערים'.
ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירה ופירושיו: חכמוניהמיוחס לראב"דר"מ בוטריל

ספר הזוהר ופירושיו: אור החמהאור יקררמ"ק) • אשל אברהםהדרת מלך, כסא מלך ומקדש מלךהרמ"זזהר הרקיע לאריז"לחמדת צביניצוצי אורותניצוצי זוהרקול ברמה
ספר הבהירספר הקנהספר התמונהפרקי היכלות

מקובלים הראשונים: גינת אגוזדרך אמונההריקאנטימגיד מישריםמערכת האלקות (ופירוש החייט) • עבודת הקודששושן סודותשערי אורהתולעת יעקב
כתבי הרמ"ק: אור יקר • אור נערב • אילימה • גירושין • דרישות בעניני המלאכים • פרדס רימונים (ופירושיו: פלח הרימוןעסיס רימונים) • שיעור קומה
קבלת האריז"ל - כתבי הרח"ו: אוצרות חייםלקוטי הש"סלקוטי תורהמבוא שערים • ספר הגלגולים • ספר הכוונות • ספר הליקוטים • עולת תמיד • עץ הדעת טוב • עץ חייםפרי עץ חייםשולחן ערוך האריז"לשערי קדושה
שמונה שערים: שער ההקדמות • שער מאמרי רשב"י • שער מאמרי רז"ל • שער הפסוקים • שער המצוות • שער הכוונות • שער רוח הקודש • שער הגלגולים
קבלת האריז"ל - מהר"י סרוג: לימודי אצילותעמק המלךשערי גן עדןעשרה מאמרות
סידורי האריז"ל: אור השנים • זאלקווא תקמ"א • קול יעקבר' אשרהר"ש מרשקובשער השמים
מקובלים האחרונים: חוקר ומקובלחמדת ימיםחסד לאברהםיושר לבבמאורי אורמגלה עמוקותמגן דודמשנת חסידיםנהר שלוםנגיד ומצוהנפש דוד, רוח דוד ונשמת דודקהילת יעקבשומר אמוניםשפע טל