נהר דינור

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

נהר דינור - הוא נהר של אש (בארמית), ובו טובלים הנשמות והמלאכים בעלותם מדרגה לדרגה. וכן בו נידונות הנשמות בגהינום.

מקורו[עריכה]

"וכן מחנה גבריאל בכלל מדת היראה ומזיעתן של חיות יוצא נהר דינור על ראש רשעים יחול. פירוש זיעתן הוא בחינת פסולת היוצא מהאש שהוא ממדת הגבורה שבמלאכים אלו. וכמו הזיעה היא יוצאת מכח החמימות שדוחה את הזיעה לחוץ. כך החמימות של המלאכים למעלה שעומדים ביראה ורתת כו'" .

אולם הלשון בגמרא הוא: "נפיק מזיעתן של חיות". ועל פי זה אומר הרבי המהר"ש כי המציאות של הדינים שבנהר היא מתחילה רק מזעתן של החיות שביצירה, שהרי בשרפים אין שייכת מציאות רע (שהם "עומדים ממעל לו").

תפקידו[עריכה]

בגהינום[עריכה]

"ולמטה נעשה זיעה שהוא ענין ארס החום והכעס על ההיפך ועל ראש רשעים כי מאחר שמשיגים בגדולת אין סוף ברוך הוא נעשה הרוגז על עוברי רצונו איך מלאו לבם כו'" .

"וזהו אמיתית הטעם שא' על הרהורי עבירה שקשין מעבירה, דעבירה עצמה תטהר ותזדכך מטומאתם בגיהנם, אבל הרהורי העבירה שהוא מקיף לנפש לא תטהר ונקראלבושים צואים, זהו שא' מלפפתו כו' שמלפף ומקיף לנשמה בלכתה מחומר הגוף רק בנהר דינור דוקא".

בגן עדן[עריכה]

15px היינו כגון מדרגת גן עדן התחתון שאחר עולם הזה, שצריך להיות נהר דינור מפסיק לטבול בו, כדי שישתכח ממנו כח הזוכר הגשמי.
שכיון שהוא זוכר גשמיותאי אפשר לו להתענג בגן עדן.
ולכן כשעולה מגן עדן התחתון לעליון צריך להיות גם כןנהר דינור לשכוח ההשגה ותענוג שבגן עדן תחתון
.. וכך יש אלפים מדרגות מדרגה אחר מדרגה עילוי אחר עילוי.
15px
– תורה אור יתרו דף סט, עמ' ג.

לאחר שיצא מן השרפים (כשאיננו דינים קשים) הוא מטהר את הנשמות בעלותן מדרגה לדרגה.

פעולתו היא "סור מרע", לבטל את המציאות הקודמת ואופן הביטול הקודם. והעמוד הוא מעלה את הנשמה לדרגה הנעלית יותר - "עשה טוב".

ואמנם גם לנשמות בגן עדן הוא צער, אך לפום צערא אגרא, וכמה שמצטערים שכרם שיקבלו לאחר מכן, ועלייתם שיתעלו לאחר מכן היא מאוד גבוהה. "וכמשל הרוצה לכנס בהיכל המלך שלא יכנס עד שיצטער הרבה כמה ימים שלא יכניסוהו כו'. משום דכל עלי' צריך להיות ירידה ושפלות תחלה לפי ערך העלי' דוקא" .

לעתיד לבוא[עריכה]

לעתיד לבוא לא יצטרכו את הנהר דינור, כיון שענינו הוא - שבכדי להגיע למדרגה הנעלית צריך לצאת מהמדרגה הנוכחית.

אך לעתיד לבוא שיתגלה אור אין סוף הבלי גבול למטה בעולם, יוכלו להגיע למדרגה הנעלית יותר ללא צורך ביציאה מהמדרגה הנוכחית.

"וזהו עד יעבר עמך ה' - בימות המשיח, שהגדיל ה' כו' בהעברה דנהר פרת (שהוא הנהר היוצא מעדן כידוע)".