משתמש:שלום/יעמוד מלך מבית דוד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בפרק י"א בהלכות מלכים ברמב"ם, מונה הרמב"ם את סימני המשיח, ואחד מהם הוא יעמוד מלך מבית דוד.

מלך[עריכה]

מיוחס לבית דוד[עריכה]

הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן המתייחס כצאצא ישיר של דוד המלך.

רבותינו נשיאינו העידו על עצמם כי הם מבית דוד, המיוחסים למהר"ל מפראג שהוא מיוחס לדוד המלך. אף הרבי מלך המשיח מעיד כי אביו הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון מיוחס לבית דוד, ובכך נתבאר כיצד מתקיים בו הסימן של משיח "מלך מבית דוד".

שלשלת היחס של הרבי עד לדוד המלך[עריכה]

תקופת מלכי ישראל[עריכה]

א. דוד המלך. ב. שלמה המלך. ג. רחבעם המלך. ד. אביהו המלך. ה. אסא המלך. ו. יהושפט המלך. ז. יהורם המלך. ח. אחזיהו המלך. ט. יהואש המלך י. אמציהו המלך. יא. עוזיהו המלך. יב. יותם המלך. יג. אחז המלך. יד. חזקיהו המלך. טו. מנשה המלך. טז. אמון המלך יז. יאשיהו המלך. יח. יהויקים המלך. יט. יכניהו המלך. כ. השר שאלתיאל.

תקופת גלות בבל[עריכה]

כא. פדיה. כב. זרובבל. כג. משולם. כד. חנניה. כה. ברכיה. כו. חסדיה. כז. ישעיה. כח. עובדיה. כט. שכניה. ל. שמעיה. לא. נעריה.

תקופת תנאים ואמוראים וגאונים[עריכה]

לב. חזקיה ריש גלותא. לג. התנא עוקבן בר נחמיה - נתן דצוציתא ריש גלותא. לד. ר' הונא ריש גלותא. לה. ר' עקוב ריש גלותא. לו. ר' נחום ריש גלותא. לז. ר' יוחנן ריש גלותא. לח. ר' שפט ריש גלותא. לט. ר' ענן ריש גלותא. מ. ר' הונא ריש גלותא. מא. ר' נתן ריש גלותא. מב. ר' נחמיה ריש גלותא. מג. ר' עוקבן דצוציתא ריש גלותא[1]. מד. ר' אבא ריש גלותא. מה. ר' ספרא ריש גלותא. מו. מר זוטרא ריש גלותא. מז. רב כהנא ריש גלותא. מח. רב גוריא ריש גלותא. מט. מר בוסתנאי ריש גלותא. נ. רב יעקב ריש גלותא. נא. רב מגיס ריש גלותא. נב. רב נחמיה ריש גלותא. נג. רב אבדימא ריש גלותא. נד. רב פינחס ריש גלותא. נה. רב חצוב ריש גלותא.

נו. רב שמואל גאון. נז. רב יהודה גאון. נח. רב חנניה גאון. נט. רב שרירא גאון. ס. רב האי גאון.

תקופת ראשונים ואחרונים[עריכה]

סא. הרה"ג ר' יוסף מרומי. סב. הרה"ג ר' יחיאל. סג. הרה"ג ר' אברהם. סד. הרה"ג ר' עזריהו. סה. הרה"ג ר' יחזקאל. סו. הרה"ג ר' לעמיל. סז. הרה"ג ר' עזריהו. סח. הרה"ג ר' אליהו. סט. הרה"ג ר' יוסף. ע. הרה"ג ר' נחמן. עא. הרה"ג ר' קלמן קלונימוס. עב. הרה"ג ר' לייביש. עג. הרה"ג ר' אלעזר. עד. הרה"ג ר' ירחמיאל. עה. הרה"ג ר' אריה זאב. עו. הרה"ג ר' יעקב. עז. הרה"ג ר' בצלאל. עח. הרה"ג ר' יהודה ליוואי - המהר"ל הזקן. עט. הרה"ג ר' בצלאל. פ. הרה"ג ר' חיים מוורמייזא. פא. הרה"ג ר' בצלאל.

מהמהר"ל לאדמו"ר הזקן[עריכה]

פב. הרה"ג מרנא ורבנא יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג. פג. הרה"ג ר' בצלאל חריף. פד. הרה"ג ר' שמואל. פה.הרה"ג ר' יהודה לייב. פו. הרה"ג ר' משה מפוזנא. פז. הרה"ג ר' שניאור זלמן. פח. הרה"ג ר' ברוך.

תקופת נשיאי חב"ד[עריכה]

פט. כ"ק אדמו"ר הזקן. צ. הרבנית דבורה לאה (בת אדמו"ר הזקן). צא. כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. צב. רבי ברוך שלום שניאורסון (בן הצמח צדק)[2]. צג. רבי לוי יצחק שניאורסון (נכד הצמח צדק). צד. רבי ברוך שניאור זלמן שניאורסון (סב אדמו"ר שליט"א). צה. הרב המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון (אב אדמו"ר שליט"א). צו. המלך המשיח - הרבי.

וכבר העירו באיזהו מקומן שהרבי הוא דור הצ"ו מדוד המלך, עליו נאמר הפסוק (ישעיה נה, ג): "הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים" (- "כחסדי, רצה לומר: יהיה כמו החסדים הקיימים אשר הבטחתי לדוד שלא תופסק המלוכה מזרעו" - פירוש מצודת דוד על הפסוק), ו"חסדי דוד" בגימטריא צ"ו.


ידוע יחוסו של אדמו"ר הצמח צדק - בן אחר בן - לדוד המלך, סבו ר' נח (אבי הרב שלום שכנא), היה כינוי שם משפחתו אלטשולער כי היה צאצא[3] של הרב יחיאל הלל בן הרב דוד אלטשולער מק"ק יאברוב - בעל החיבור הידוע על התנ"ך "מצודת דוד" ו"מצודת ציון" (שהם מלוקטים בעיקר מתורת אביו, ולכן נקראים על שמו). ויש הטוענים שהמצודת דוד היה מיוחס לדוד המלך בן אחר בן.

קישורים חיצונים[עריכה]

הערות שוליים

  1. ראה אודותיו ואביו שבת נ"ו ע"ב.
  2. אפשר לעשות זאת גם בדרך כזאת: פט. כ"ק אדמו"ר הזקן. צ. כ"ק אדמו"ר האמצעי. צא. הרבנית חיה מושקא (אשת אדמו"ר הצמח צדק). צב. ברוך שלום שניאורסון (בן אדמו"ר הצמח צדק)
  3. ע"ע יחיאל הלל אלטשולער שיש המערערים על יחוס זה.