משתמש:חסיד ליובאוויטש/ספר ירמיה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ירמיה - נביא בזמן חורבן הבית הראשון. בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. לדעת ר' יוסף קמחי והאברבנאל, היה אביו חלקיהו בן שלום הכהן הגדול [1] . רבים דוחים השערה זו, כי חלקיהו היה מבית אלעזר [2] , ובענתות היו כהנים מבני איתמר [3].ירמיה החל לנבא בשנת י"ג למלכות יאשיהו מלך יהודה (ג"א רצ"ח) , וניבא במשך מלכות יהויקים בנו (ג"א שי"ז), 23 שנים [4], ועד גלות ירושלים (ג"א של"ח). בסך הכל - ארבעים שנה.ירמיה החל לנבא בעודנו נער, וסרב תחלה לקבל את שליחותו:

"אתה ה' אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי". ה' חזקו לאמר "אל תאמר נער אנכי... אל תירא מפניהם כי אתך אני להצילך"

.כנראה נבא גם בענתות [5] אך רובי נבואותיו היו בירושלים, בשער בית ה' [6], בחצר בית ה' [7]. בשער בני העם [8], בחצר המטרה [9] , בבית מלך יהודה [10] בבית היוצר [11] ובגיא בן הגם [12]. הוא הודיע דבריו בעל פה ובכתב [13] , ובסמלים [14].

על פי המדרשים והתלמוד[עריכה]

לפי מסורת חז"ל היה ירמיה מבנותיו של רחב שנשא יהושע [15]. ירמיה אמר "מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה" [16]. אמרו הנביאים לירמיהו: מה ראית לומר מלך הגוים? כל הנביאים קורין אותו מלך ישראל ואתה קורא אותו מלך הגוים! א"ל שמעתי ממנו "נביא לגוים נתתיך" ואני אמרתי מלך הגוים [17].

חז"ל האשימו את ירמיה שהתחנף לרשע, וא"ר אלעזר כל המחניף לרשע סוף נופל בידו או בידי בניו וכו' שנאמר: ויאמר ירמיה לחנניה אמן כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך [18], ויראייה בן שלמיה בן חנניה תפש את ירמיה [19].

המגילה שכתב ירמיה ושרף המלך יהויקים [20] הייתה מגלת איכה, והמלך קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש [21]. צדקיהו המלך מת בשלום אע"פ שלא עשה אלא מצווה אחת שהעלה ירמיה מן הטיט [22].

אחר שנהרג גדליה בן אחיקם ברח יוחנן בן קרח עם שארית העם למצרים. כנראה לקח עמו בכח את ירמיה וברוך בן נריהו, [23]. הוא חשש להשאירם ביהודה, כי חשד בברוך בן נריה שהוא מסית את ירמיה באנשי יוחנן למען תת אותם ביד הכשדים להמיתם ולהגלותם לבבל [24]. ירמיה ניבא בתחפנחס, מצרים, כי נבוכדנצר יכבוש את ירושלים, יהרוג את שארית יהודה. הם לא ישובו לארצם "כי אם פלטים" [25] וכתב רש"י: "ירמיה וברוך חזרו משם, שהגלם נבוכדנצר כשנתנה ארץ מצרים בידו בעשרים ושבע למלכו [26] כך שנויה בסדר עולם".

יוספוס [27] כותב כי לא הגלה נבוזראדן את ירמיה, והוא נשאר במצפה [28] . אפשר לשער כי נבוכדנצר, אחרי שכבש את מצרים, לקח עמו את ירמיה לבבל. [29].

אגדה מספרת כי העם רגמו את ירמיה באבן במצרים על דבר תוכחתו. יש המראים את קברו לא רחוק מקהיר. יש אומרים כי אלכסנדר מוקדון העלה את עצמותיו ממצרים [30] וקברן באלכסנדריא. לכל הספורים האלה אין יסוד. לדעת חז"ל כתב ירמיה ספרו וספר מלכים וקינות [31]. בספר החשמונאים [32] נאמר כי נחמיה מצא את המקום שהטמינו שם הגולים את אש המזבח ע"פ צואת ירמיה, וכן כי ירמיה החביא את האהל ואת הארון ואת מזבח הקטרת בהר אשר עלה עליו משה לראות את הארץ, וסתם את פי המערה. במלחמת יהודה המכבי עם נקנור נראה ירמיה הנביא אל יהודה, נתן בידו חרב זהב ואמר לו "קח החרב בידך והכית בו את צורריך" [33].

ספר ירמיה[עריכה]

המלבי"ם מציין על ספר ירמיהו כי "הספר כולל כמה מיני דברים, ונמצאו בו חזיונות נבואות ספורים תוכחות וכדומה".

הספר נחלק לשני סוגים:

א) אזהרות, להזהיר את העם כי בעקב פשעם כרוך עונש קשה.

ב) דברי מוסר, לעורר את החוטאים לתשובה.

בספר 52 פרקים.

א - היא כעין הקדמה אל תולדות הנביא וזמן נבואתו ואופן התמנותו לנביא לא על ישראל לבד רק על כל הגויים, וה' מבטיח לו לעמוד לימינו. תחילת נבואתו במשל "מקל שקד" כי שוקד ה' על דברו לעשותו. גם רואה "סיר נפוח" ורתיחתו מצפון, כי מצפון תפתח הרעה. ב - ו – תוכחות לישראל.

ו - י"ז - תוכחות מוסר. נבואות אלה הן בימי יאשיהו המלך.

י"ז פסוק י"ט - ל"ו - ייעודי הפורעניות על המלכים ונביאי השקר, על הכוהנים והעם על חללם את הקודש, ועל הפרת ברית בין איש לרעהו.

ל"ז - מ"ו - סיפורים על הנביא והתלאות שמצאו את עמו בימי החורבן ואחריו, ודבר ה' אשר חזה אחר הגלות.

מ"ו - סוף הספר - תוכחות לגויים שהרעו לישראל ולארצו.

ירמיה השתמש בדימויים רבים, "פרא למוד מדבר באות נפשו שאפה רוח" [34]

"נהר מפוח מאש תם עופרת" [35]. משל הוא: כשצורפים כסף מפיחים במפוח להסיר ממנו סיג העופרת, והנה תם העופרת וכבר נחר המפוח מאש והכסף עוד לא הוסר מהסיגים - משל על ישראל שבאו עליהם צרות רבות ולא נטהרו מעונותיהם. "הירוע ברזל ברזל מצפון ונחשת?" [36] כלומר היוכלו בני יהודה שקשים כברזל לערוך מלחמה מול הכשדים שקשים וחזקים כברזל מצפון (עשת) מעורב בנחשת?

ירמיה מזהיר את העם שלא ללכת בחקות הגוים העובדים לאליל "עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד, בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולא יפיק, כתומר מקשה המה ולא ידברו, נשוא ינשוא כי לא יצעדו [37]. הפסוקים תואמים את מליצת ישעיה [38].

אברבנאל בהקדמתו לפירוש ירמיה אומר:

"אמנם בשלמות המליצה, אחשוב אני שלא היה ירמיה שלם בסדור הדברים ויפוי המליצה כישעיה ונביאים אחרים, מפני זה תמצא פסוקים רבים יחסרו להם מילה או מילות... והייתה הסיבה בזה, היות ירמיה נער בשנים בתחילת הנבואה, ולא היה עדיין שלם בדרכי הלשון ובסדריו וביופי המליצה, כאמרו לא ידעתי דבר כי נער אנכי... ואמנם בשלמות יושר הכתיבה ודקדוקו אחשוב ג"כ שלא נשלם בו, מהסיבה אשר זכרתי. והנה על זה יורה הקרי והכתיב שנמצא בספרו יותר מבשאר הנביאים".

המלבי"ם סותר את דברי אברבנאל אלה, ומוסיף כי מליצת ירמיה במגילת איכה נעלה מאוד, סגנונו חד וחלק ושפתו צחה ונשגבה.

ייחס הרבי על ירמיהו[עריכה]

הרבי אומר [39] ,ששליחותו של ירמיהו מקבילה לשליחות המוטלת על כל נשמה יהודית. הירידה של הנשמה ממקורה האלוקי העליון אל העולם הזה התחתון היא ירידה ל'תלתא דפורענותא', לעבודה קשה בתוך מציאות של גלות.


הערות שוליים

 1. מ"ב כ"ב ח'
 2. דה"א ה' ל"ט
 3. מ"א ב' כ"ו
 4. ירמיה כ"ה ג'
 5. י"ב כ"א
 6. ז' ב'
 7. כ"ו ב'
 8. י"ז יט
 9. ל"ב ב'
 10. כ"ב א'
 11. י"ח ב'
 12. י"ט ב'
 13. כ"ט א', ל"ו ב'
 14. י"ח ב', י"ט ב', כ"ז ב'
 15. מגילה י"ד. במדבר רבה פ"א
 16. י' ו'
 17. שמות רבה פכ"ט ז'
 18. כ"ח ו'
 19. ל"ז י"ג סוטה מ"א
 20. ל"ו כ"ג
 21. מ"ק נ"ו.
 22. שם כ"ח
 23. מ"ג ו'
 24. מ"ג ג'
 25. מ"ר י"ד
 26. יחזקאל כ"ט
 27. סי' פי"א
 28. כמ"ש בירמיה ט' ו'
 29. בפסיקתא רבתי פכ"ו משמע שהלך בעצמו אחרי הגולים לבבל
 30. תחפנחס
 31. ב"ב ט"ו
 32. ח"ב ב'
 33. שם ט"ו
 34. ב' ב"ר
 35. ו' כ"ט
 36. ט"ו י"ב
 37. י' ג'-ה'
 38. מ"ד י"ב-י"ר
 39. ראה לקוטי שיחות כרך יח, עמ' 342