משתמש:אויפעפענען

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

"איז דאָך פאַרשטאַנדיק, אז איצטער האַלט מען שוין באַ דעם מצב אַז דער גוף הגשמי און אפילו גשמיות העולם איז שוין אינגאַנצן נתברר ונזדכך געוואָרן, און איז אַ "כלי" מוכן אויף אַלע אורות וענינים רוחניים, כולל ובעיקר - אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלמה, ביז אויך - אויף גילוי פשיטות העצמות פון עצמות ומהות ית', ווי עס ווערט נתגלה אין פשיטות העצמות פון משיח צדקנו (שלמעלה מבחינות יחידה ומכל השמות ודרגות והשפעות כו') און דורך דעם - ווערט עס נתגלה אין דער פשיטות פון יעדער איד,"

"און די איינציקע זאַך וואָס פעלט איז אז אַ איד זאָל אויפעפענען זיינע אויגן כדבעי, וועט ער זען ווי אַלץ איז שוין גרייט צו דער גאולה! מ'האָט שוין דעם "שולחן ערוך", מ'האָט שוין דעם לויתן ושור הבר ויין המשומר, און אידן זיצן שוין באַם טיש - שולחן אביהם (מלך מלכי המלכים הקב"ה), צוזאַמען מיט משיח צדקנו (ווי עס שטייט אין ספרים אַז בכל דור ודור איז דאָ "א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח"), ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, און נאָך ארבעים שנה פון הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר האָט מען שוין אויך "לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע:"

"איצטער דאַרף נאָר זיין כאמור, אז מ'זאָל אויפעפענען דעם "לב לדעת" און אויפעפענען די "עינים לראות" און אויפעפענען די "אזנים לשמוע", און עד"ז - אויסנוצן אלע רמ"ח אברים און שס"ה גידים הגשמיים - נוסף אויף לימוד התורה וקיום המצוות בכלל (רמ"ח מ"ע כנגד רמ"ח אברים ושס"ה מל"ת כנגד שס"ה גידים) - אויף לימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאינו, כולל - לערנען וועגן עניני גאולה, אין אַן אופן אַז דאָס זאָל אויפעפענען דעם לב ועינים ואזנים - מ'זאָל פאַרשטיין, זען און הערן בפשטות ממש אין גשמיות העולם ־ די גאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, און לערנען תורתו של משיח (פנימיות התורה) באופן של ראי', וואָס דאָס אַלץ איז שוין דאָ מן המוכן, מ'דאַרף נאָר אויפעפענען די אויגן וועט מען עס זען!"

מתוועד.jpg משתמש זה אוהב להתוועד על כל עניין, בכל מקום ובכל זמן.
גאומש.jpg משתמש זה אוהב במיוחד ללמוד מתורת הגאולה
מזונות לפני התפילה.jpeg משתמש זה מקפיד לטעום מזונות לפני תפילת שחרית
אידיש שפה.jpg דער באַניצער פאַרשטייט דעם רבי'נס שפראַך
לחיים.gif משתמש זה מאמין ובוטח שיום י' בסיוון ה'תש"ף הוא יום התגלותו של מלך המשיח!
דגל ישראל.jpg משתמש זה מתנגד לרעיון הציוני על כל מונחיו, זרמיו ושיטותיו, ולכל השלכותיו המעשיות והרעיוניות.
ספר התורה לילדי ישראל.jpg משתמש זה רושם ילדים בספר התורה המיוחד של ילדי ישראל
הרבי מחלק דולרים.png ‎משתמש זה משתוקק לקבל ביום ראשון הקרוב דולר לברכה והצלחה מידו הקדושה.
בית המקדש 2.jpg משתמש זה מייחל לבניין בית המקדש וגאולת עם ישראל