שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בשר בחלב

נוספו 494 בתים, 21:53, 14 ביולי 2013
תחילת עריכה
דין '''"לא תבשל גדי בשר בחלב אמו"''' {{הערה|– פ"א: הוא איסור מן ה[[ספר שמותתורה]] כ"ג,י"ט. פ"ב: שמות ל"דלבשל, כ"ולאכול או ליהנות מבשר וחלב יחדיו. פ"ג: ספר [[דברים]] י"ד, כ"א}} - פסוק איסור זה מופיע שלושה פעמים בהוא אחד מכללי ה[[תורהכשרות]] ממנו למדו [[חז"ל]] שלושה איסורים בתערובת מאכלי בשר עם מאכלי חלבהבסיסיים והמוכרים ביותר.
==מקור האיסור ופרטיו=='''"לא תבשל גדי בחלב אמו"''' {{הערה| [[ספר שמות|שמות]] כ"ג, י"ט. שמות ל"ד, כ"ו. ספר [[דברים]] י"ד, כ"א. איסור לאוכלם כאשר הם מבושלים יחדיו}} - פסוק זה מופיע שלש פעמים ב[[תורה]], ממנו למדו [[חז"ל]] שלושה איסורים בתערובת מאכלי בשר עם מאכלי חלב.
א. איסור לאכלם כאשר הם מבושלים יחדיו. ב. איסור להינות ליהנות מהם כאשר הם מבושלים יחדיו (כגון למוכרם ל[[גוי]]).
ג. איסור לבשלם יחד גם אם לא יאכל אותם ולא יהנה מהם אחר כך.
==תקנות חז"ל==
מלבד איסורי התורה, חכמים הוסיפו ותיקנו כמה סייגים:
א. חכמים הוסיפו ותיקנו כמה סייגים:למדו שהאיסור חל לאו דוקא על גדי אלא בכל בהמה ולאו דוקא ב'חלב אמו' אלא כל חלב {{הערה|חולין קד ע"א. שם קיג ע"א}}. התורה נקטה דוגמא של גדי בחלב של אמו משום שאופן זה מצוי ביותר אולם האיסור קיים גם בשאר המקרים.
א' חכמים למדו שלאו דווקא גדי ב. האיסור הוא לא רק בבשר בהמה אלא כל בהמה ולאו דווקא 'גם בשר חיה ועוף אסור באכילה עם חלב אמו' אל כל חלב {{הערה|חולין קד ע"א, קיג ע"א}}. התורה נקטה דוגמא של גדי בחלב של אמו כי זה יותר מצוי.
ב' ג. האיסור הוא לא רק בשר בהמה אלא גם בשר חיה ועוף אסור בחלבכאשר הבשר והחלב מבושלים יחדיו.
ג' האיסור הוא לא רק כאשר הבשר והחלב מבושלים יחדיוד. גזרו חכמים שלא לשתות חלב שקדים יחד עם בשר, אלא אם כן מניח שקדים על ידו (על מנת להראות שהוא חלב שקדים).
ד' שלא לשתות חלב שקדים יחד עם בשר, אלא אם כן מניח שקדים על ידו (להראות שהוא חלב שקדים)הה' אין לאכול דג עם חלב, מחשש מראית עין שנראה כבשר.
==טעם האיסור==
 
בתורה לא מוזכר טעם וסיבה לאיסור והוא נכלל בקטגורית מצוות שמקימים מצד גזירת הכתוב ללא סיבה מובנת.
ישנם מפרשים {{מקור}} המביאים טעמים שונים, יש האומרים שזה שהוא מכיון שזוהי אכזריות שהחלב שהיה אמור להגדיל לבשל את הגדי מבשלו בחלב שאמור היה לגדל ולהחיות אותו (כמובן שטעם זה הוא כללי תקף גם על אלו הגדולים{{הערה|ועל על דרך האיסור להניף ברזל על המזבח, כיון שהברזל מקצר חיי האדם והמזבח מאריך; כן הוא כאן שהבעל חי צריך להמשיך לחיות והאופן שהוא גדל בו (על כל פנים בתחילה) הוא על ידי החלב, לכן אין מבשלים (פעולה ההפכית הפכית מגידול) על ידי החלב.}}) ויש אומרים שזהו בדוגמת איסור כלאיים{{הערה|שלא לערבב ענינים נפרדים בבריאה.}}.
==הפרדה==
יש להפריד לא רק בין המאכלים עצמם, אלא גם בין הכליםבהם הם מתבשלים. ולכן לכן בבתים רבים ישנם שתי שני כיורים - אחד לבשרי ואחד לחלבי, ובמקומות רבים (וכן במטבחים ציבוריים) ישנם שתי מטבחים נפרדים.
כן לכל חלק במטבח ישנם כלים נפרדים, אלו המשמשים לבשר בחלקו הבשרי, ולחלב בחלבי.

תפריט ניווט