דפים מוגנים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. רשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה מופיעה בדף כותרות מוגנות.

דפים מוגנים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
תאריך ושעה דף זמן פקיעה הוגן על־ידי רמת ההגנה סיבה
לא ידוע מדיה ויקי:Monobook.js4,144 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Blockedtext1,295 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Currentevents-url37 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Permalink19 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Portal23 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Portal-url32 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Viewcountריק ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיה ויקי:Youhavenewmessagesmulti40 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תבנית:עמוד ראשי3,303 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תבנית:ערך מומלץ/עמוד ראשי995 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:בה2,714 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תבנית:הערות שוליים2,141 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע פורטל:נשיאי חב"ד3,462 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע פורטל:תורת החסידות5,622 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע פורטל:ימי חב"ד3,370 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע פורטל:ניגוני חב"ד13,503 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד15,225 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:אזהרה 1682 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:אזהרה 2530 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:אזהרה 3765 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:אזהרה 4624 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:חסימת דף274 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:פניה באזהרה254 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:הערה1,135 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע עזרה:ברוכים הבאים4,152 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע חב"דפדיה:מדיניות וכללי כתיבה5,482 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע חב"דפדיה:מדיניות חסימות2,011 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע חב"דפדיה:תרומות ויצירת קשר2,116 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע עמוד ראשי2,317 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מינוי הרבי כמלך המשיח67 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע חב"דפדיה:אודות31 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר האמצעי2,043 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר הזקן1,620 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר המהר"ש2,261 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר הריי"צ1,029 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר הצמח צדק1,652 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר הרש"ב1,294 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:משפחת אדמו"ר שליט"א1,118 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר שליט"א87 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר הריי"צ85 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר הרש"ב85 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר המהר"ש78 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר הצמח צדק91 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר האמצעי75 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע אדמו"ר הזקן80 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:הערת שוליים35 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע פורטל:תורת חב"ד50 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:קישורים מומלצים1,279 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תבנית:היום יום429 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה חלקית
לא ידוע תבנית:תמונה עמוד ראשי50 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון